Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wprowadzenie na rynek

  Charakterystyka

  Wprowadzenie produktu na rynek- jest to pierwsza faza cyklu życia produktu, który obejmuje czas, przez który produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku.

  W fazie wprowadzenia na rynek sprzedaż produktu rośnie powoli, gdyż świadomość istnienia danego produktu jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Charakterystyka

  Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Charakterystyka

  Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Charakterystyka

  Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczny system informacyjny

  Charakterystyka

  Istotną rolą systemów tego typu jest budowa trwałych więzi pomiędzy pracownikami, przejawiających się istnieniem wysokiego poziomu tzw. kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna obejmuje wzory postępowania, zachowania, reagowania pracowników w różnych sytuacjach.

  Codzienne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /3 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harrington Emerson

  Harrington Emerson to jeden z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego. Podstawę jego koncepcji stanowi pojęcie efektywności, które przedstawił w swoim największym dziele pt. "Dwanaście zasad wydajności". Definiuje tam efektywność jako "wyrażony w procentach stosunek do pewnego wzorca".

  Ponadto...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełny wymiar czasu pracy

  Charakterystyka

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy oznacza regularną, dobrowolną, bezterminową pracę świadczoną w czasie krótszym niż normalny, wynikający z ogólnych przepisów prawnych, branżowych umów zbiorowych, czy przyjętych w danym przedsiębiorstwie norm czasu pracy. Niepełny wymiar czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełny wymiar czasu pracy

  Charakterystyka

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy oznacza regularną, dobrowolną, bezterminową pracę świadczoną w czasie krótszym niż normalny, wynikający z ogólnych przepisów prawnych, branżowych umów zbiorowych, czy przyjętych w danym przedsiębiorstwie norm czasu pracy. Niepełny wymiar czasu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Eksploracja powiązań pomiędzy zapisanymi w danych|bazach danych informacjami, wiedzą ukrytą i doświadczeniem pracowników, pozwala na wykorzystanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie dla uzyskania istotnej i trwałej przewagi konkurencyjnej. celów i funkcji|Funkcje systemu zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka metodyki Prince 2

  Charakterystyka

  Metodyka PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) jest nowszą wersją metodyki PRINCE, która powstała w 1989r. i została stworzona w poparciu o metodykę PROMPT (Project Resorce Organisation Management Planning Technique). PRINCE2 oficjalnie udostępniono w Londynie w 1996r. Metodyka ta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt

Do góry