Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Urząd skarbowy

  Charakterystyka

  Terenowy organ administracji rządowej podlegający Ministrowi Finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowe, zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem podatków z terenu, na którym działa.

  Zadania urzędu skarbowego

  Do zakresu działań urzędu skarbowego należy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd skarbowy

  Charakterystyka

  Terenowy organ administracji rządowej podlegający Ministrowi Finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowe, zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem podatków z terenu, na którym działa.

  Zadania urzędu skarbowego

  Do zakresu działań urzędu skarbowego należy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Populacja

  Charakterystyka

  Populacja (inaczej zbiorowość statystyczna, masa statystyczna) to zbiór dowolnych

  elementów, podobnych pod względem określonych cech (lecz nie identycznych), objętych

  badaniem statystycznym.

  Badana populacja musi być jednoznacznie określona i wyodrębniona od pozostałych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej przeprowadzana jest sprzedaż (E. Czarny 1997, s.156).

  Warunki konieczne do różnicowania cen

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej przeprowadzana jest sprzedaż (E. Czarny 1997, s.156).

  Warunki konieczne do różnicowania cen

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej przeprowadzana jest sprzedaż (E. Czarny 1997, s.156).

  Warunki konieczne do różnicowania cen

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing personalny

  Definicja

  Marketing personalny jest to system pewnych sposobów postępowania i zachowania się przedsiębiorstwa skierowanego na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Konsekwencją tego nastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jako klienta wewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /4 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2B

  Charakterystyka

  B2B to skrót od angielskich słów Business To Business, używanych do określania transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi, itp.) wykorzystujący środki elektroniczne do zawierania transakcji. Internetowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2B

  Charakterystyka

  B2B to skrót od angielskich słów Business To Business, używanych do określania transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi, itp.) wykorzystujący środki elektroniczne do zawierania transakcji. Internetowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula arbitrażowa

  Charakterystyka

  Klauzula arbitrażowa jest to zapis do umowy cywilno**prawnej lub osobna umowa o poddanie sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego, dotyczącego praw majątkowych, z wyjątkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy. Klauzulę arbitrażową możemy umieścić w zawieranej umowie cywilnoprawnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 059

  praca w formacie txt

Do góry