Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metoda budżetowania od zera

  Charakterystyka

  Metoda budżetowania "od zera" polega na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego zakładając, że procesy i programy realizowane przez podmiot rozpoczynają się po raz pierwszy.

  Etapy

  Proces budżetowania "od zera" składa się z następujących czynności:

  Tworzenie pakietów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet Unii Europejskiej

  Wstęp

  Jednym z ważniejszych działań Instytucji Wspólnot jest budżetowanie. Bez konkretnego planu związanego z finansowaniem i wydatkowaniem środków pieniężnych, żadna instytucja, państwo czy w omawianym przypadku Unia Europejska nie jest wstanie sprawnie funkcjonować.

  Pojęcie budżetu

  Budżet Unii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres pudełkowy

  Charakterystyka

  Wykres pudełkowy zwany jest inaczej skrzynkowym. lub wykresem "ramka -wąsy". Jest jednym z narzędzi statystycznych metod zarządzania jakością. Wykresy pudełkowe opracowywane są w oparciu o wartości statystyk opisowych, dlatego ich zastosowanie ogranicza się do cech liczbowych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makler

  Charakterystyka

  Makler to osoba, która pełni funkcje pośrednika w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży: papierów wartościowych, towarów czy usług. Działa w imieniu swego klienta, na jego zlecenie. Ze względu na kryterium przedmiotu transakcji kupna-sprzedaży wyróżniamy:

  maklera papierów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /4 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Przekazanie zadań usługodawcy

  Dotyczy przekazania uzgodnionego zakresu zadań usługodawcy w oparciu o zasady, które są odzwierciedlone w postaci odpowiednich postanowień w umowie. Zgodnie z definicjami outsourcingu zaprezentowanymi przez M. F. Greavera Juniora i P. Bendora-Samuela poza przejęciem realizacji zadań przez usługodawcę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła przekory

  Charakterystyka

  Reguła przekory (autor: Le Chatelier, Braun)

  Jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi zostanie poddany działaniu nowego czynnika zewnętrznego lub udział w działaniu poszczególnych czynników zewnętrznych ulegnie zmianie, to układ będzie dążył do zmniejszenia wpływu czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przestrzenią organizacji

  Charakterystyka

  Zarządzanie przestrzenią organizacji oznacza celowe spożytkowanie zasobów i potencjału otoczenia organizacji, mając na uwadze jej korzystne perspektywy i rozwój.

  Głównym celem zarządzania przestrzenią organizacji jest osiągniecie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram strzałkowy

  Charakterystyka

  Diagram strzałkowy to narzędzie opisujące w sposób graficzny powiązania pomiędzy planowanymi działaniami, składającymi się na wykonanie określonego przedsięwzięcia. Obrazowo (wizualnie) reprezentuje zamierzony plan pracy, przy zwróceniu uwagi na czynności krytyczne i zapasy czasowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług

  Charakterystyka

  Usługa jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jego produkcja może być związana lub nie z produktem fizycznym. Kotler 1994, str. 426

  To tylko jedna z wielu definicji pojęcia usługi. Mnogość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług

  Charakterystyka

  Usługa jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jego produkcja może być związana lub nie z produktem fizycznym. Kotler 1994, str. 426

  To tylko jedna z wielu definicji pojęcia usługi. Mnogość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 013

  praca w formacie txt

Do góry