Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Płatnik składek

  Ogólne informacje

  Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

  Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatnik składek

  Ogólne informacje

  Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

  Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatnik składek

  Ogólne informacje

  Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

  Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBID

  Charakterystyka

  LIBID (ang. London Interbank Bid Rate) - jest procentowa|stopa oprocentowania lokat na międzybankowy|rynku międzybankowym w Londynie. Stopa LIBID jest zdeterminowana popytem i podażą nadwyżek lub niedoborów gotówki przez komercyjny|banki komercyjne.

  Rynek ten zalicza się do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa biologiczna

  Charakterystyka

  Termin odnowa biologiczna oznacza świadome działanie na ustrój przy pomocy różnych naturalnych środków środowiskowych, mające na celu ułatwienie, przyspieszenie i wzmożenie fizjologicznych procesów wypoczynkowych, z powiększeniem zdrowia i wydolności człowieka. Odnowa biologiczna to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /4 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja masowa

  Charakterystyka

  Produkcja masowa- system wytwarzania wyrobów oparty na podziale, specjalizacji i ciągłości pracy. Oznacza to, że produkt w trakcie procesu produkcji powinien ciągle znajdować się w ruchu, być ciągle poddawany obróbce lub być transportowany pomiędzy odpowiednimi stanowiskami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyka

  Definicja

  Statystka to nauka, która zajmuje się metodami badania prawidłowości występujących w zbiorowościach oraz charakteryzowaniem tych prawidłowości za pomocą liczb.

  Geneza

  Obserwowanie pojedynczych nierzadko przypadkowych i wyrwanych z kontekstu zdarzeń nie pozwala na formułowanie żadnych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Barings Bank

  Charakterystyka

  Barings Bank był jednym z najstarszych i najbardziej poważanych banków handlowych w Wielkiej Brytanii. Upadł w 1995 r. wykazując stratę w wysokości ponad 800 mln funtów.

  Geneza

  Barings został założony w 1762 r. w celu finansowania handlu tekstyliami. W XIX w. zaangażował się w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania od zera

  Charakterystyka

  Metoda budżetowania "od zera" polega na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego zakładając, że procesy i programy realizowane przez podmiot rozpoczynają się po raz pierwszy.

  Etapy

  Proces budżetowania "od zera" składa się z następujących czynności:

  Tworzenie pakietów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania od zera

  Charakterystyka

  Metoda budżetowania "od zera" polega na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego zakładając, że procesy i programy realizowane przez podmiot rozpoczynają się po raz pierwszy.

  Etapy

  Proces budżetowania "od zera" składa się z następujących czynności:

  Tworzenie pakietów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /1 317

  praca w formacie txt

Do góry