Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kryteria segmentacji rynku

  Wprowadzenie

  Rozważania na ich temat powinno się zacząć od wyjaśnienia pojęcia jakim jest segment i segmentacja rynku.

  Segment- część rynku, która została wyodrębniona ze względu na należącą do niej grupę konsumentów charakteryzujących się podobnym postępowaniem wobec danego produktu lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja potencjalna

  Charakterystyka

  Produkcja potencjalna jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie produkcji|czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane 2000, s.4.

  Rozmiary produkcji potencjalnej zależą od wielkości zasobów czynników produkcji występujących w gospodarce oraz od...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dodana (Ekonomia)

  Charakterystyka

  Wartość dodana - jest to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel, Warszawa 1999r. str. 43 lub można ją też rozumieć jako różnicę pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka

  Charakterystyka

  Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. Przez turystykę można rozumieć formę czynnego wypoczynku połączonego z poznawaniem różnych miejsc oraz elementami sportu.

  Turystykę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL - orientacje

  <centerL.p.</center <centerFunkcje ZZL</center <centerOrientacje </center <centerZachowawcza</center <centerInnowacyjna</center 1. Rekrutacja

  personelu

  - zgłoszenia samoistne,

  - ogłoszenia w prasie,

  - rekomendacje znajomych i krewnych

  agencje doradztwa personalnego,

  - targi pracy,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Touroperator

  Charakterystyka

  Touroperator- jest to przedsiębiorstwo (biuro podróży), które na podstawie własnych usług

  i usług osób trzecich tworzy nową usługę, ( wycieczkę zryczałtowaną) pod anonimowego klienta. Oferuje tę usługę we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny rachunek.

  Tworzy i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria gier

  charakterystyka

  Teorię gier po raz pierwszy opracowali John von Neuman i Oskar Morgenstern w opublikowanej w 1944 r. pracy pt. "Teoria gier i zachowanie ekonomiczne". Teoria ta pozwala analizować i przewidywać działania uczestników gry, przy założeniu, że podejmują oni racjonalne decyzje, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria gier

  charakterystyka

  Teorię gier po raz pierwszy opracowali John von Neuman i Oskar Morgenstern w opublikowanej w 1944 r. pracy pt. "Teoria gier i zachowanie ekonomiczne". Teoria ta pozwala analizować i przewidywać działania uczestników gry, przy założeniu, że podejmują oni racjonalne decyzje, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizacja

  Charakterystyka

  Legalizacja urządzeń to:

  zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania; czynności wykonywane przez organ państwowej służby metrologii prawnej w celu stwierdzenia i zaświadczenia, że narzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizacja

  Charakterystyka

  Legalizacja urządzeń to:

  zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania; czynności wykonywane przez organ państwowej służby metrologii prawnej w celu stwierdzenia i zaświadczenia, że narzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /3 829

  praca w formacie txt

Do góry