Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CIP

  Charakterystyka ogólna

  CIP - Carriage and Insurance Paid (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia) to jedna z formuł należących do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu oraz koszt ubezpieczenia opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  Ta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIP

  Charakterystyka ogólna

  CIP - Carriage and Insurance Paid (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia) to jedna z formuł należących do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu oraz koszt ubezpieczenia opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  Ta...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metadane

  Charakterystyka

  Metadane to inaczej „dane o danych” , lub też „informacja o informacji”. Są to określenia umożliwiające wyszukanie pożądanej informacji wraz z odpowiedzią w jakiej relacji pozostaje ona do innych informacji. Opisując więc zbiory danych przestrzennych powinny powinny zawierać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /3 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo krańcowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo krańcowe w gałęzi to takie przedsiębiorstwom które nie ponosi strat ani zysków (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s.236).

  Interpretacja

  krańcowe.gif|Przedsiębiorstwo krańcowe

  Rys.1. Charakterystyka krzywej kosztów przedsiębiorstwa krańcowego

  Załóżmy, że w gałęzi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzalność informacji

  Przetwarzalność

  Związana jest z formą informacji podlegającej gromadzeniu i przetwarzaniu.

  Nie każdy rodzaj informacji podlegać może informatycznemu przetwarzaniu np. dokumenty w postaci graficznej czy też zapisy głosu w większości przypadków nie da się przetworzyć z pomocą narzędzi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność w sensie Pareto

  Charakterystyka

  Efektywność w rozumieniu ekonomistów jest procesem, w którym społeczeństwo wydobywa z konsumentów ich maksymalne zadowolenie przy zastosowaniu dostępnych zasobów. Efektywność alokacyjna, nazywana też efektywnością Pareta (od nazwiska Pareto] - włoskiego ekonomisty, który pierwszy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia projakościowa - zasady formułowania

  Zasady ogólne

  W trakcie formułowania strategii jakościowej organizacja winna kierować się następującymi zasadami:

  strategia projakościowa musi mieć charakter kompleksowy; załoga ma świadomość istnienia strategii projakościowej i odczuwa potrzebę brania udziału w jej realizacji, mając na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /5 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczny aspekt informacji

  Charakterystyka

  Związane są one ze specyfiką natury ludzkiej (osobowości), i procesów myślowych, które powodują zniekształcanie (często nieuświadomione) odbieranej przez człowieka informacji

  Główne problemy Rzutowanie interesu własnego na percepcję Optymistyczna tendencja pamięci Uprzedzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy utrzymywania gotówki

  Charakterystyka

  Zasób pieniądza to ilość pieniędzy w obiegu oraz suma wkładów bankowych posiadanych w danym momencie. Pieniądze trzymamy po to, aby móc je wydać w przyszłości. Jako, że pieniądz jest zasadniczym środkiem wymiany musi spełniać funkcję środka przechowywania wartości (tezauryzacji)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy utrzymywania gotówki

  Charakterystyka

  Zasób pieniądza to ilość pieniędzy w obiegu oraz suma wkładów bankowych posiadanych w danym momencie. Pieniądze trzymamy po to, aby móc je wydać w przyszłości. Jako, że pieniądz jest zasadniczym środkiem wymiany musi spełniać funkcję środka przechowywania wartości (tezauryzacji)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /4 514

  praca w formacie txt

Do góry