Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Holding

  Holding

  Jest to organizacja, która grupuje różne, teoretycznie "samodzielne" podmioty gospodarcze, w mniej lub bardziej wyraźny sposób powiązane ze sobą, przy czym jeden z podmiotów ma w tych powiązaniach pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Podległość ta wynikać może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /7 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza Du Ponta

  Charakterystyka

  Analiza Du Ponta - jest to metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Łączy ona wyniki z bilansu i rachunku zysków i strat ze wskaźnikową analizą finansową.

  Historia

  System Du Ponta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza Du Ponta

  Charakterystyka

  Analiza Du Ponta - jest to metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Łączy ona wyniki z bilansu i rachunku zysków i strat ze wskaźnikową analizą finansową.

  Historia

  System Du Ponta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytut

  Substytut to inaczej produkt substytucyjny (substitute products). Produkt, który jest nabywany zamiast innych produktów z uwagi na ich zdolność do zaspokajania danych potrzeb, często przy korzystniejszych cenach. Zastępowalność bezpośrednia jest możliwa, gdy produkt zastępujący ma większość cech...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa

  Charakterystyka

  Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany jest także listem kredytowym. Akredytywa może stanowić zabezpieczenie dla importera i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /3 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane osobowe

  Definicja

  W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /4 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Total Quality Control

  Total Quality Control to kompleksowe sterowanie jakością

  Feigenbaum|A. Feigenbaum określił Total Quality Control, jako system integrujący metody rozwijania jakości, zapewnienia jakości oraz wysiłki różnych grup pracowników na rzecz doskonalenia jakości w celu umożliwienia świadczenia produktów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

  Definicja

  "Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji|decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego" (M. Rybak 2001, s. 28).

  Definicja ta wskazuje na dwa aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /14 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

  Definicja

  "Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji|decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego" (M. Rybak 2001, s. 28).

  Definicja ta wskazuje na dwa aspekty...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /14 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

  Definicja

  "Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji|decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego" (M. Rybak 2001, s. 28).

  Definicja ta wskazuje na dwa aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /14 039

  praca w formacie txt

Do góry