Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Pieniądz bezgotówkowy

  Charakterystyka

  Pieniądz bezgotówkowy - inaczej nazywany ( żyrowy, lub wkładowy, IOU). Pieniądz bezgotówkowy (IOU) ) jest środkiem wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej. Skrót ( IOU) pochodzi od angielskiego zwrotu (I owe you) - czyli jestem ci...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania jakością

  Zorganizowany według procesów system zarządzania jakością prezentowany w normie ISO 9001:2000 (rys. 3) można zaliczyć do grupy modeli kompleksowych, ponieważ uwzględnia oprócz zapewnienia jakości, obszary przedsiębiorstwa mające wpływ na szeroko pojmowaną jakość. Jednak jego zakres jest znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania jakością

  Zorganizowany według procesów system zarządzania jakością prezentowany w normie ISO 9001:2000 (rys. 3) można zaliczyć do grupy modeli kompleksowych, ponieważ uwzględnia oprócz zapewnienia jakości, obszary przedsiębiorstwa mające wpływ na szeroko pojmowaną jakość. Jednak jego zakres jest znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAFTA

  Charakterystyka

  NAFTA - North American Free Trade Agreement (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu)

  Porozumienie dotyczące utworzenia NAFTA zostało zawarte między trzema krajami: Stanami Zjednoczonymi, Kanadą oraz Meksykiem i weszło w życie 1 stycznia 1994 roku.

  Geneza powstania NAFTA

  W 1988 roku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja odwrócona

  Charakterystyka

  Odwrócone aukcje internetowe charakteryzują się tym, iż wystawia się tam produkty nie do sprzedania, a do kupienia.

  Licytują się miedzy sobą zainteresowani chcący ten produkt sprzedać.

  Dzięki tej metodzie można zaoszczędzić do 20% kosztów pozyskania towarów czy usług.

  Sprawia to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja odwrócona

  Charakterystyka

  Odwrócone aukcje internetowe charakteryzują się tym, iż wystawia się tam produkty nie do sprzedania, a do kupienia.

  Licytują się miedzy sobą zainteresowani chcący ten produkt sprzedać.

  Dzięki tej metodzie można zaoszczędzić do 20% kosztów pozyskania towarów czy usług.

  Sprawia to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć Business Intelligence

  Charakterystyka

  Przypuszcza się, iż dalszy rozwój systemów Business Inteligence będzie zmierzał w kierunku Sieci Business Intelligence. Sieci BI nawiązują w pewnym zakresie do sieci społecznych jako nowej metody ksztaltowania architektury organizacji oraz ładu gospodarczego. Logika sieci BI ma na celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć Business Intelligence

  Charakterystyka

  Przypuszcza się, iż dalszy rozwój systemów Business Inteligence będzie zmierzał w kierunku Sieci Business Intelligence. Sieci BI nawiązują w pewnym zakresie do sieci społecznych jako nowej metody ksztaltowania architektury organizacji oraz ładu gospodarczego. Logika sieci BI ma na celu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputerowo zintegrowane wytwarzanie

  Definicja

  CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing, pol. komputerowo zintegrowane wytwarzanie) - zastosowanie komputerów w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw. Olbrzymi i nieustający od początku lat 90. XX w. wzrost możliwości wykorzystania komputerów przy jednoczesnym spadku ich cen spowodowały, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /6 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holding

  Holding

  Jest to organizacja, która grupuje różne, teoretycznie "samodzielne" podmioty gospodarcze, w mniej lub bardziej wyraźny sposób powiązane ze sobą, przy czym jeden z podmiotów ma w tych powiązaniach pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Podległość ta wynikać może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /7 502

  praca w formacie txt

Do góry