Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Interpretacja ISO 9001:1994

  Wstęp

  Ten tekst jest nieaktualny i nie należy go wykorzystywać do wdrażania systemów jakości. Zachowaliśmy go jednak dla tych, którzy piszą różnego rodzaju prace, w których poruszają kwestie historii rozwoju normalizacji w obszarze jakości. Z porównania różnych wersji norm można wyciągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /27 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja ISO 9001:1994

  Wstęp

  Ten tekst jest nieaktualny i nie należy go wykorzystywać do wdrażania systemów jakości. Zachowaliśmy go jednak dla tych, którzy piszą różnego rodzaju prace, w których poruszają kwestie historii rozwoju normalizacji w obszarze jakości. Z porównania różnych wersji norm można wyciągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /27 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka zamknięta

  Charakterystyka

  Gospodarka zamknięta to gospodarka, która nie utrzymuje stosunków gospodarczych z zagranicą.

  W gospodarce zamkniętej produkt krajowy brutto, jest to wartość wyprodukowanych w ciągu roku

  oraz kupionych przez konsumentów i inwestorów dóbr finalnych, powiększona o wydatki państwa.

  Nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowej wymiany

  Charakterystyka

  Polegają na systematycznym planowaniu produktu, jego cen, dystrybucji, promocji oraz wdrażaniu i kontrolowaniu tych działań w celu wymiany międzynarodowej. Podczas wejścia na rynek międzynarodowy przedsiębiorstwo ma do czynienia z innym środowiskiem ekonomicznym, społecznym oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowej wymiany

  Charakterystyka

  Polegają na systematycznym planowaniu produktu, jego cen, dystrybucji, promocji oraz wdrażaniu i kontrolowaniu tych działań w celu wymiany międzynarodowej. Podczas wejścia na rynek międzynarodowy przedsiębiorstwo ma do czynienia z innym środowiskiem ekonomicznym, społecznym oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona danych osobowych

  Definicja

  W ustawodawstwach poszczególnych krajów nie ma sprecyzowanej jednej stałej definicji. Przyjmuje się, że dane osobowe to każda informacja dotycząca konkretnej osoby lub osoby, którą można zidentyfikować. Wynika z tego fakt., że podstawową i wyróżniającą je cechą jest brak anonimowości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepcjonista

  Charakterystyka

  Praca recepcjonisty polega na świadczeniu i sprzedaży usług hotelarskich w hotelu, motelu, pensjonacie, schronisku. W zakres obowiązków wchodzą czynności związane z obsługą gości po przyjeździe, w czasie pobytu jak i przy wyjeździe z hotelu. Szczegółowy zakres czynności i zajmowane z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepcjonista

  Charakterystyka

  Praca recepcjonisty polega na świadczeniu i sprzedaży usług hotelarskich w hotelu, motelu, pensjonacie, schronisku. W zakres obowiązków wchodzą czynności związane z obsługą gości po przyjeździe, w czasie pobytu jak i przy wyjeździe z hotelu. Szczegółowy zakres czynności i zajmowane z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prowadzenia inwentaryzacji

  Zasada terminowości i częstotliwości

  Zasada ta mówi o przeprowadzaniu inwentaryzacji w terminach zgodnych z planem i z zachowaniem częstotliwości wymaganej ustawą o rachunkowości, umożliwia to w sposób harmonijny przygotowanie rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

  Składniki aktywów i pasywów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /6 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz bezgotówkowy

  Charakterystyka

  Pieniądz bezgotówkowy - inaczej nazywany ( żyrowy, lub wkładowy, IOU). Pieniądz bezgotówkowy (IOU) ) jest środkiem wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej. Skrót ( IOU) pochodzi od angielskiego zwrotu (I owe you) - czyli jestem ci...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt

Do góry