Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ekonomiczna wartość dodana

  Charakterystyka

  Jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy jest ekonomiczna wartość dodana EVA (Economical Value Added), bazująca na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. Obliczenie EVA jest dość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna wartość dodana

  Charakterystyka

  Jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy jest ekonomiczna wartość dodana EVA (Economical Value Added), bazująca na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. Obliczenie EVA jest dość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiznes

  Definicja

  Agrobiznes - definiowany jest jako zestaw aktywności człowieka pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z wytwarzaniem produktów żywnościowych, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem surowców pierwotnych, ich przetwarzaniem oraz produkcją gotowej żywności.

  Pojęcie "agrobiznes" po...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego - jest to warunek zapewniający aby giełd finansowych były dobrze realizowane. Pojęcie efektywności jest jednym z najważniejszych zagadnień i atrybutów dotyczących każdego segmentu rynku kapitałowego.

  Efektywność rynku giełdowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego - jest to warunek zapewniający aby giełd finansowych były dobrze realizowane. Pojęcie efektywności jest jednym z najważniejszych zagadnień i atrybutów dotyczących każdego segmentu rynku kapitałowego.

  Efektywność rynku giełdowego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje planowania strategicznego

  Charakterystyka

  Omawiając kwestię planowania, należy zwrócić uwagę na związki i różnice pomiędzy planowaniem, a prognozowaniem. Plan jest określeniem sposobu postępowania - programem działań, zaś prognoza jest przewidywaniem procesów od nas niezależnych. Plan dotyczy więc tych procesów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wariancja składnika resztowego

  Wariancja składnika resztowego

  Jest syntetycznym miernikiem <wyrażonym jedną liczbą dyspersji wartości empirycznych<br

  wokół teoretycznych (zwana wariancją resztową)<br

  Jeśli przyjmiemy, że funkcja regresji w syntetyczny sposób opisuje wpływ zmiennej<br

  niezależnej na zmienną zależną, to reszty...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /4 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Europejska

  Charakterystyka

  Komisja Europejska zwana jest tak od 1993 roku, a działa a podstawie utworzonej od 1967 roku Komisji, zwanej Komisją Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska została utworzona na podstawie Rzymski|Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisanego w Rzymie 5 maja 1957...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa bezrobocia

  Stopa bezrobocia

  Jest to procentowy udział bezrobotnych w całości siły roboczej. Innymi słowy określa procent pracowników nie pracujących,ale poszukujących pracy. Gdy następuje spadek zatrudnienia, wynikający ze wzrostu okresowych zwolnień, stopa bezrobocia zwiększa się (D.Begg 1997, s.47).

  Sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa bezrobocia

  Stopa bezrobocia

  Jest to procentowy udział bezrobotnych w całości siły roboczej. Innymi słowy określa procent pracowników nie pracujących,ale poszukujących pracy. Gdy następuje spadek zatrudnienia, wynikający ze wzrostu okresowych zwolnień, stopa bezrobocia zwiększa się (D.Begg 1997, s.47).

  Sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt

Do góry