Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Masaż leczniczy

  Charakterystyka

  Prawda o tym, iż ludzkie ręce potrafią czynić dobro, jest tak stara jak sama ludzkość. Uzdrawiająca moc rąk zakodowana jest głęboko w naszym mózgu. Wystarczy pomyśleć o tym, jak instynktownie reagujemy, gdy boli nas głowa. Podnosimy rozpostarte dłonie do twarzy, czubkami palców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /3 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania

  Rozwój informatyki

  Wzrastająca moc obliczeniowa komputerów i malejąca ich cena umożliwia organizacjom powierzenie rutynowych procesów przetwarzania danych maszynom. Najlepiej rozwój informatyki w ciągu ostatnich 40 lat charakteryzuje tzw. prawo Moore'a, sformułowane przez założyciela firmy Intel (obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /4 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura sieciowa

  Charakterystyka

  Struktura sieciowa - jest to struktura stosowana w nowoczesnych organizacjach, które zrywają z tradycyjnymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wprowadzają nowe sposoby zarządzania, czyli w takich które opierają swoje funkcjonowanie na pracy i zarządzaniu sieciowym. Współcześnie obserwuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenie

  Charakterystyka

  Rozporządzenie jest jednym z podstawowych aktów normatywnych obok konstytucji, ustawy oraz ratyfikowanej umowy międzynarodowej stanowiących źródło prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, od których różni się mocą prawną, przedmiotem i trybem stanowienia.

  Rozporządzenie może zostać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje międzynarodowe

  Szczególny charekter negocjacji międzynarodowych

  Negocjacje są procesem w ramach którego przynajmniej dwie strony uzyskują możliwie korzystne rozwiązanie sytuacji spornej (konfliktu interesów). Negocjacje międzynarodowe różnią się tym, iż ich uczestnicy pochodzą z dwóch, a bardzo często z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakłady

  Charakterystyka

  Nakłady ogólnie są to środki produkcji i siła robocza w ujęciu naturalnym (np. surowce, energia, robocizna) lub wartościowym wydatkowane w procesie produkcji.

  Wyróżniamy nakłady finansowe i rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena składników bilansu

  Charakterystyka

  Jednostka może wyceniać poszczególne składniki bilansu w zasadzie w każdym dowolnym momencie, jednak ma ona obowiązek wycenić je na moment bilansowy. W praktyce jednostki dokonują wyceny w momencie przyjęcia danego składnika do używania oraz na dzień sporządzenia bilansu. I tak:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /5 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartościowanie pracy

  Podział pracy oraz związane z tym znaczne zróżnicowanie trudności wykonywanych przez pracowników zadań spowodowały, że konieczne stało się określenie wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach. Działanie to służy nie tylko określeniu wysokości płac pracowników, ale także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wskaźników pomiarowych

  Charakterystyka

  Dokonując badania potrzeb informacyjnych kierownictwa, należy przyjrzeć się szczegółowo stosowanym w danej jednostce systemom wskaźników, których rolą jest odwzorowanie elementarnej - jednostkowej informacji, będącej wynikiem pomiaru wszelkich cech obiektów, procesów i zdarzeń w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoretyczny rozwój informacyjno-naukowego podejścia do przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z obserwacji, że gospodarka jest koordynowana przez instytucje o bardzo złożonej strukturze informacyjnej, a nie tylko przez prostą strukturę informacji, jaką jest rynkowy system cen.

  Teoria ta...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt

Do góry