Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Interfejs użytkownika

  Charakterystyka

  Interfejs użytkownika (z ang. User Interface) część systemu operacyjnego (programu komputerowego) odpowiedzialna za komunikowanie się z użytkownikiem. Wyróżnić można dwa rodzaje interfejsów użytkownika:

  1. interfejs tekstowy - prezentacja interfejsu odbywa się w trybie tekstowym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.08.2011 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerzy Łańcucki

  Działalność naukowa

  Prof. dr hab. Jerzy Łańcucki jest pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie pełni wiele ważnych funkcji. Jest on kierownikiem i zarazem pomysłodawcą Katedry Ekonomiki Jakości, na Wydziale Towaroznawstwa jest m.in. członkiem Rady Wydziału, Komisji do spraw Badań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.08.2011 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Sulzera

  Charakterystyka

  Metody wartościowania pracy rozwijają się od co najmniej czasów sięgających pierwszej rewolucji przemysłowej. "Ich systematyzacją jednak zajęto się stosunkowo niedawno, bo dopiero w ostatnich dziesięcioleciach." (Martyniak Z. "metody organizowania pracy", PWE, Warszawa 1996...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.08.2011 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa wiedzy

  Technika tworzenia map wiedzy

  Technika map wiedzy (pamięci) zwana też techniką Mind Maping powstała w latach sześćdziesiątych. Jest to szczególny rodzaj notowania pobudzający procesy myślowe, w przeciwieństwie do tradycyjnego notowania linearnego. Za twórcę tej metody uważany jest angielski naukowiec...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /4 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dominacji przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoria dominacji przedsiębiorstwa powstała pod koniec lat 40. XX wieku i była rozwijana jako opozycja do teorii kosztów transakcji oraz neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa. Teoria ta oparta jest o prace F. Perroux opisujące zjawiska dominacji, często tworzone przez przedsiębiorstwa.

  W...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości

  Charakterystyka

  ''

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) powstał na mocy Traktatu paryskiego z 1951r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, jako jeden z organów tej Wspólnoty.

  Na mocy postanowień konwencji w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla trzech Wspólnot z 1957r., stał...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekurytyzacja

  Charakterystyka

  Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi od securities oznaczającego papiery wartościowe. Jest to zamiana należności na papiery wartościowe. Ma zastosowanie wówczas, gdy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /3 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekurytyzacja

  Charakterystyka

  Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi od securities oznaczającego papiery wartościowe. Jest to zamiana należności na papiery wartościowe. Ma zastosowanie wówczas, gdy w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /3 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekurytyzacja

  Charakterystyka

  Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi od securities oznaczającego papiery wartościowe. Jest to zamiana należności na papiery wartościowe. Ma zastosowanie wówczas, gdy w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /3 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generacja Y

  Charakterystyka

  Jest określenie generacji ludzi urodzonych w latach 1976-1982 oraz 1990-2001, czyli dorastających na przełomie wieków, w latach 90-tych i 2000-nych i zaczynających korzystać z takich nowinek technicznych jak komputery, GSM, czy Internet. (D. Berreby 1999, s. 52-64)

  Cechy

  Generacja ta ma...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt

Do góry