Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Źródła informacji w działalności logistycznej

  Różnorodność informacji wykorzystywanych w obrębie logistyki jest znacznie większa niż w innych zakresach działań. Działalność logistyczna ze względu na powiązania z partnerami wykracza jednak swoim zasięgiem poza granice przedsiębiorstwa i równocześnie w znacznym stopniu wpływa na decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancja

  Definicja

  Gwarancja (od 1996 r. gwarancja jakości) to pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja jakości chroni konsumenta tylko wtedy, gdy gwarant tej ochrony udzielił - wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji określa karta gwarancyjna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /5 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe

  Podstawowe dokumenty

  W prowadzeniu działalności transportowej do zarządzania, sterowania, kontrolowania i zapewnienia odpowiednich informacji, niezbędne są dokumenty przewozowe. Podstawowym podziałem tych dokumentów jest podział na dokumenty dotyczące transportu krajowego i zagranicznego.

  Obrót krajowy

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /6 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał obrotowy

  Charakterystyka

  Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa (Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.) odejmiemy jego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał obrotowy

  Charakterystyka

  Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa (Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.) odejmiemy jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl organizacyjny

  Charakterystyka

  Cykl organizacyjny zwany także cyklem działania zorganizowanego lub działaniem zorganizowanym to działanie zmierzające do określonego celu charakteryzujące się zachowaniem odpowiedniej kolejności etapów działania, konsekwentnym zastosowaniem się do zasad realizacji każdego z nich z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom maklerski

  Charakterystyka

  Dom maklerski jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską, która polega na między innymi: oferowaniu papierów wartościowych na rynku pierwotnym, przeprowadzaniu transakcji kupna sprzedaży papierów wartościowych na cudzy rachunek (tzn. na zlecenie inwestorów) oraz usługi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż relaksacyjny

  Charakterystyka

  Fenomen, jakim jest ludzki dotyk sprawia, iż masaż wykorzystujemy jako jedną z metod: terapeutycznych, kosmetycznych oraz relaksacyjnych. Masaż w pełnym spektrum powoduje zarówno reakcje fizyczne (bezpośrednie) na poziomie ciała, oraz (pośrednie) psychiczne lub mentalne a także...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /7 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt

  Charakterystyka

  Kredyt jest stosunkiem ekonomicznym między kredytodawcą a kredytobiorcą. Operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez kredytodawcę do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowizja od sprzedaży

  Charakterystyka

  Prowizja od sprzedaży to jeden ze sposobów wynagradzania pracowników. Jest to udział pracownika w korzyściach jakie jego praca przynosi. Zależy bowiem ona od ceny dóbr, usług jakie uda mu się sprzedać. Zalicza się ją do składników ruchomych płac. Wyraża ją przejrzystość prostota i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /3 820

  praca w formacie txt

Do góry