Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Informacja turystyczna

  Charakterystyka

  Rynek turystyczny funkcjonuje dzięki informacją. Dzisiaj turyści dokładnie planują swoje wyjazdy, albo samodzielnie, albo przy pomocy specjalistów z biur turystycznych. Potrzeby informacyjne klientów zależą od wielu warunków. Inne są potrzeby informacyjne turystów indywidualnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /5 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości niematerialne i prawne

  Charakterystyka

  Wartości niematerialne i prawne są to zakupione przez dana jednostkę prawa majątkowe przeznaczone do wykorzystania zgodnie z potrzebami danej jednostki, których okres użytkowania będzie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponieważ zaliczane są one do aktywów trwałych to w sprawozdaniu finansowym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /5 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana

  Charakterystyka

  Wymiana polega na dostarczaniu jednego dobra w zamian za inne dobro, oba dobra uważane są przez wymieniających się nimi za ekwiwalentne pod względem wartości.

  Można wyróżnić następujące rodzaje wymiany:

  nierówna, proces, który zdaniem marksistów jest przyczyna wyzysku krajów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd

  Charakterystyka

  Zarząd, czyli organ wykonawczy spółki akcyjnej, z o.o., spółdzielni, fundacji itp., reprezentujący owe instytucje na zewnątrz i odpowiadający za realizację uchwały, zawartych umów czy też zaciągniętych zobowiązań .

  Jest to kilkuosobowy zespół osób powołanych przez radę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd

  Charakterystyka

  Zarząd, czyli organ wykonawczy spółki akcyjnej, z o.o., spółdzielni, fundacji itp., reprezentujący owe instytucje na zewnątrz i odpowiadający za realizację uchwały, zawartych umów czy też zaciągniętych zobowiązań .

  Jest to kilkuosobowy zespół osób powołanych przez radę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria X i Y

  Charakterystyka

  Teoria X i Y to teoria motywacji stworzona i rozwinięta przez Douglasa McGregora na MIT Sloan School of Management w latach 60. XX wieku stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi, teorii zachowania organizacji i wzrostu organizacji. Opisuje ona dwa zupełnie odmienne podejścia w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta

  Charakterystyka

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O ten rodzaj renty mogą ubiegać się osoby, których stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie bądz kontynuowanie pracy w zawodzie. Niezdolność do pracy to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta

  Charakterystyka

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O ten rodzaj renty mogą ubiegać się osoby, których stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie bądz kontynuowanie pracy w zawodzie. Niezdolność do pracy to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta

  Charakterystyka

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O ten rodzaj renty mogą ubiegać się osoby, których stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie bądz kontynuowanie pracy w zawodzie. Niezdolność do pracy to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  InfoMonitor

  Definicja

  Biuro Informacji Gospodarczej SA InfoMonitor jest to instytucja zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji na temat niesolidnych przedsiębiorstw oraz konsumentów. BIG InfoMonitor umożliwia wymianę informacji na temat zadłużenia konsumentów oraz przedsiębiorców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt

Do góry