Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA

  Kalkulacja przy produkcji: łącznej, sprzężonej, skojarzonej. W niektórych jednostkach w wyniku procesu produkcyjnego z jednego surowca uzyskuje się jednocześnie kilka produktów, różniących się cechami zewnętrznymi lub właściwościami użytkowymi, przy czym niemożliwe jest wytworzenie jednego produktu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITALIZACJA ODSETEK

  Polega na przekształceniu naliczonych odsetek w kapitał, od którego nalicza się odsetki za następny okres oprocentowania. Najczęściej banki dokonują kapitalizacji miesięcznej bądź kwartalnej.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA

  Ma zastosowanie w przedsiębiorstwach lub wydziałach produkcyjnych o przedmiotowo zamkniętej strukturze produkcji, które wytwarzają jeden rodzaj nieskomplikowanych wyrobów (usług). Może ona mieć zastosowanie w kalkulacji niektórych usług wydziałów pomocniczych oraz w kalkulacji produkcji podstawowej w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ PODSTAWOWY

  Fundusz podstawowy, kapitał (fundusz) zakładowy, kapitał (fundusz) powierzony, stanowi równowartość środków wniesionych bezterminowo do jednostki przez jej właścicieli, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Wniesienie wkładów kapitałowych przez właścicieli jest warunkiem powstania jednostki i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI POWIĄZANE

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej oraz z prezentacją wielu pozycji w sprawozdawczości finansowej pojedynczej jednostki. Oznacza ono grupę jednostek obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA WPÓŁZALEŻNA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Ponieważ j.w. w grupie kapitałowej ma do spełnienia określone obowiązki sprawozdawcze dla swojej grupy kapitałowej, ważne jest - przed przystąpieniem do przygotowywania sprawozdań finansowych - sprawdzenie kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA NORMATYWNA

  Kalkulacja standardowa, rodzaj kalkulacji wstępnej, sporządzanej dla potrzeb zarządzania. K.n. to kalkulacja typowa dla produkcji powtarzalnej. Opiera się ona na kosztach normatywnych wynikających z bieżących norm technicznych obowiązujących w momencie jej sporządzania, preliminarzy kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA DOLICZENIOWA

  Polega na ustalaniu kosztu wytworzenia określonego przedmiotu kalkulacji poprzez odnoszenie do niego na podstawie właściwych dokumentów źródłowych jego kosztów bezpośrednich (materiałów, płac, obróbki obcej, zużycia narzędzi specjalnych, przygotowania nowej produkcji itp.) i doliczaniu kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA ZALEŻNA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Ponieważ j.z. w grupie kapitałowej ma do spełnienia określone obowiązki sprawozdawcze dla swojej grupy kapitałowej, ważne jest - przed przystąpieniem do przygotowywania sprawozdań finansowych - sprawdzenie kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA DOLICZENIOWA ASORTYMENTOWA

  Kalkulacja remanentowa, kalkulacja okresowa, odmiana kalkulacji doliczeniowej stosowana w razie jednoczesnego wytwarzania zbliżonych rodzajem produktów masowych w większych seriach (np. w przemyśle hutniczym, maszynowym, meblarskim) lub jednorodnych produktów w następujących kolejno po sobie seriach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 032

  praca w formacie txt

Do góry