Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Uchylanie się od podatku

  Charakterystyka

  Uchylanie się od podatku jest zawsze działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym. Uchylanie się od opodatkowania jest z prawnego punktu widzenia przestępstwem, z którym wiąże się odpowiedzialność karna. Jest ono dokonywane w różnych formach i przy użyciu różnych metod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchylanie się od podatku

  Charakterystyka

  Uchylanie się od podatku jest zawsze działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym. Uchylanie się od opodatkowania jest z prawnego punktu widzenia przestępstwem, z którym wiąże się odpowiedzialność karna. Jest ono dokonywane w różnych formach i przy użyciu różnych metod...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja powiązań transportowych

  Definicja

  Optymalizację powiązań transportowych z punku widzenia zarządzania logistycznego należy rozumieć jako wszelkie działania zmierzające do sprawnego przepływu towarów od producenta do indywidualnego klienta. Możemy w tym wypadku mówić niejako o fakcie, iż firmy stanowią część "rurociągu"...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadanie, uprawnienie, odpowiedzialność

  Pracownik otrzymuje zakres obowiązków (zadań). Musi mieć możliwość ich zrealizowania (uprawnienia). Chcemy, aby było możliwe także jego rozliczenie z wykonywanej pracy (odpowiedzialność). Uprawnienia i odpowiedzialność wiążą się z możliwością lub koniecznością podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt terminowy

  Charakterystyka

  (zwany również wkładem terminowym) to jedna z form gromadzenia przez podmioty gospodarcze środków pieniężnych, które nie są im konieczne do opłacania bieżącej działalności, a w przyszłości mogą przynieść zyski w postaci wyższego oprocentowania.

  Banki dysponują powierzonymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /3 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt terminowy

  Charakterystyka

  (zwany również wkładem terminowym) to jedna z form gromadzenia przez podmioty gospodarcze środków pieniężnych, które nie są im konieczne do opłacania bieżącej działalności, a w przyszłości mogą przynieść zyski w postaci wyższego oprocentowania.

  Banki dysponują powierzonymi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /3 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zawodowa

  Charakterystyka

  Chorobę zawodową z medycznego punktu widzenia można określić jako istotne zaburzenia stanu zdrowia związane przyczynowo z warunkami pracy zawodowej. Zarówno w Polsce jak i innych krajach rozpoznanie choroby zawodowej uwarunkowane jest jej wymienieniem w obowiązującym wykazie chorób...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zawodowa

  Charakterystyka

  Chorobę zawodową z medycznego punktu widzenia można określić jako istotne zaburzenia stanu zdrowia związane przyczynowo z warunkami pracy zawodowej. Zarówno w Polsce jak i innych krajach rozpoznanie choroby zawodowej uwarunkowane jest jej wymienieniem w obowiązującym wykazie chorób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad gospodarczy

  Charakterystyka

  Wywiad gospodarczy to zespół działań polegających na: poszukiwaniu (gromadzeniu), przetwarzaniu i rozpowszechnianiu w celu wykorzystania informacji przydatnej różnym podmiotom gospodarczym dokonywanych z zachowaniem norm prawa.

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  wiąże się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacja gospodarcza

  Charakterystyka

  Operacja gospodarcza to każde gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa i/lub na pasywa danej jednostki w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgowości tej jednostki. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie zapisuje w księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /4 004

  praca w formacie txt

Do góry