Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona środowiska

  Charakterystyka

  Ochrona środowiska oznacza zespół działań mających na celu:

  racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi - elementami środowiska, przeciwdziałanie lub zapobieganie zjawiskom lub stanom uciążliwym dla środowiska, lub powodujących jego zniszczenie, uszkodzenie, zanieczyszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /4 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje rezerw

  Charakterystyka

  Rezerwy - zaliczane są do kategorii zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota zapłaty nie są pewne, wykazywane są w pasywach bilansu

  Przepisy o właściwym określaniu rezerw zawarte są w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikator internetowy

  Charakterystyka

  Komunikator internetowy jest aplikacją pozwalającą na komunikację pomiędzy użytkownikami internetu w czasie rzeczywistym. Pierwowzorem komunikatorów internetowych jest unixowy protokół rozmów między użytkownikami talk. Rozwój internetu spowodował powstanie takich komunikatorów jak:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria oceny strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Kryteria oceny strategii marketingowej to zestaw czynników, parametrów, cech, własności w oparciu o które można dokonać oceny strategii marketingowej.

  Marketing strategiczny ściśle wiąże się z potrzebami jednostek oraz organizacji. Jak stwierdza Jean-Jacques Lambin "(...) nabywca nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria oceny strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Kryteria oceny strategii marketingowej to zestaw czynników, parametrów, cech, własności w oparciu o które można dokonać oceny strategii marketingowej.

  Marketing strategiczny ściśle wiąże się z potrzebami jednostek oraz organizacji. Jak stwierdza Jean-Jacques Lambin "(...) nabywca nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał zapasowy

  Charakterystyka

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kapitał zapasowy jest elementem składowym kapitału (funduszu) własnego w przypadku jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał zapasowy

  Charakterystyka

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kapitał zapasowy jest elementem składowym kapitału (funduszu) własnego w przypadku jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces public relations

  Cele procesu

  Proces "public relations" jest bardzo istotny dla funkcjonowania tak dużej firmy jaką jest browar o zasięgu ogólnopolskim, a także eksportujący produkty do krajów europejskich, czy nawet aż do Stanów Zjednoczonych. Poza rozmiarami organizacji bardzo istotnym czynnikiem warunkującym istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /10 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zastawu

  Prawo zastawu

  Prawo zastawu jest to ograniczone prawo rzeczowe, które może zostać ustanowione na rzeczach ruchomych w celu zabezpieczenia wierzytelności. Jest to jedna z form zabezpieczeń rzeczowych. Prawo zastawu jest prawem akcesoryjnym, czyli prawem zależnym od wierzytelności, którą zabezpiecza - nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.08.2011 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie zasobami

  Charakterystyka

  Gospodarowanie zasobami - proces polegający na alokacji dyspozycyjnych zasobów między różnorakie zastosowania do ekonomii, 2001, s.50. Inaczej działalność gospodarcza ludzi, odbywająca się ciągle, ze względu na odnawialność i rozwój ludzkich potrzeb. Ze względu na fakt, iż...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.08.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt

Do góry