Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Struktura bilansu

  Charakterystyka

  Bilans przedsiębiorstwa obrazuje stan i strukturę posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów (majątku), oraz wskazuje na źródła ich finansowania - pasywa.

  Bilans w odróżnieniu od rachunku zysków i strat ma charakter statyczny - odzwierciedla stan majątku na dany moment i jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /5 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja działalności gospodarczej

  Definicja

  Rejestracja działalności gospodarczej to procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo w wyznaczonych przepisami dziedzinach po uzyskaniu koncesji, albo wpisu do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja działalności gospodarczej

  Definicja

  Rejestracja działalności gospodarczej to procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo w wyznaczonych przepisami dziedzinach po uzyskaniu koncesji, albo wpisu do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces nadzoru w projekcie

  Cele procesu

  Cele procesu:

  Bez kontroli organizacja nie byłaby w stanie ocenić osiąganych wyników z punktu widzenia realizacji wytyczonych celów. Głównymi celami kontroli są:

  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej nadzór nad przestrzeganiem dotrzymywania terminów rozpoczęcia i zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /14 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia personalna

  Charakterystyka

  Strategia personalna precyzuje kierunki, cele i zasady gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dobrze opracowana strategia personalna powinna zawierać plan dopasowania istniejącego potencjału pracowników firmy do realizacji celów, jakie firma ma realizować w przyszłości. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia GRIT

  Charakterystyka

  GRIT (Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction) tłumaczenie: Jednostronne inicjatywy stopniowej redukcji napięcia - jest to dążenie jednej ze stron do normalizacji układów. Intencje przesłanki tej strategii można przedstawic następująco (Nęcki, 2000...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu planowania

  Charakterystyka

  Planowanie strategiczne w firmie powinno być zintegrowane z systemem zarządzania przedsiębiorstwa, trwale wspierając proces zarządzania na najwyższym szczeblu organizacji.

  Strukturę systemu planowania przedstawiono na poniższm rysunku. Przedstawia on hierarchię planów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duopol Cournot

  Charakterystyka

  Duopol Cournot to sytuacja gdzie na rynku działa dwóch oligopolistów, którzy jednocześnie ustalają ilości wytwarzanego produktu w celu maksymalizacji swoich zysków. Ponadto, produkują oni takie same dobra, co do których nabywcy nie posiadają preferencji. Obie firmy przed podjęciem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika delficka

  Charakterystyka

  Metoda delficka jest metodą inwentyczną, która została opracowana przez Helmera wraz z jego współpracownikami. W metodzie tej wykorzystuje się formę pośrednią wyrażania opinii przez ekspertów. Eksperci mają za zadanie odpowiadanie na pytania, które są zawarte w specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezawodność

  Charakterystyka

  Niezawodność określana jest jako prawdopodobieństwo zdarzenia, które polega na tym, że wyrób użytkowany w określonych warunkach, będzie zachowywał zdolność do spełnienia stawianych mu wymagań w określonym przedziale czasu użytkowania [1]. Niezawodność, czasem jest też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /3 632

  praca w formacie txt

Do góry