Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Struktura projektowa

  Idea struktury projektowej

  Projekt to proces, który trwa od chwili pojawienia się pomysłu do momentu jego zrealizowania. Stworzenie projektu, a później zrealizowanie go jest ze sobą dokładnie powiązane. Ze względu technicznych, czasowych i kosztowych często podczas realizacji projektu mogą pojawiać się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto syntetyczne

  Charakterystyka

  Konta syntetyczne to konta, w których ujmuje się zbiorcze zapisy operacji dotyczących całych grup środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. Z tych kont zazwyczaj można uzyskać informacje, które są wykazywane w bilansie i innych sprawozdaniach.

  Inaczej mówiąc konta syntetyczne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk nadzwyczajny

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa są motywowane poprzez uzyskiwanie maksymalizacji zysku. Zyski są dochodami, różnicą miedzy całkowitą sprzedażą a całkowitym kosztem. ( P. Samuelson, WilliamD. Nordhaus, 1995, s.187).

  Zysk nadzwyczajny jest to zysk przekraczający dochód, który właściciel...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk nadzwyczajny

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa są motywowane poprzez uzyskiwanie maksymalizacji zysku. Zyski są dochodami, różnicą miedzy całkowitą sprzedażą a całkowitym kosztem. ( P. Samuelson, WilliamD. Nordhaus, 1995, s.187).

  Zysk nadzwyczajny jest to zysk przekraczający dochód, który właściciel...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria praw własności

  Definicja

  Teoria praw własności koncentruje się na prawach własności podmiotów wnoszących czynniki wytwórcze do gospodarki i im nadaje najważniejsze znaczenie w określaniu roli przedsiębiorstwa. Prawa własności są narzędziem, które pozwala planować działania i rozwijać przedsiębiorstwo. Ich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Charakterystyka

  Analiza dyskryminacji jest metodą oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej, wykorzystywaną zarówno we własnej firmie, jak i w celach porównawczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma ona duże znaczenie przy wyborze partnerów do współpracy - dostawców i usługodawców, jest także stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Charakterystyka

  Analiza dyskryminacji jest metodą oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej, wykorzystywaną zarówno we własnej firmie, jak i w celach porównawczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma ona duże znaczenie przy wyborze partnerów do współpracy - dostawców i usługodawców, jest także stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Charakterystyka

  Analiza dyskryminacji jest metodą oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej, wykorzystywaną zarówno we własnej firmie, jak i w celach porównawczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma ona duże znaczenie przy wyborze partnerów do współpracy - dostawców i usługodawców, jest także stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAROC

  Definicja

  RAROC to inaczej model skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału. Służy do oceny zyskowności różnych obszarów działań, w tym także działalności pożyczkowej. Pojęcie to zostało wprowadzone w latach 70 przez Bankers Trust. Zasadniczą różnicą między RAROC a tradycyjnymi miarami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje giełd finansowych

  Funkcje giełd finansowych

  W wolnorynkowej gospodarce, rozwinięte, efektywne giełdy spełniają wiele istotnych, makroekonomicznych funkcji:

  funkcja alokacyjna, funkcja wartościująca, funkcja kontrolna. Funkcja alokacyjna

  Rynek kapitałowy, a w tym giełda, zapewnia efektywny transfer wolnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /12 349

  praca w formacie txt

Do góry