Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Listy zastawne

  Charakterystyka

  Listy zastawne są papierami wartościowymi enitowanymi przez banki hipoteczne w celu refinansowania ich działalności. Podobnie jak inne papiery wartościowe mogą być imienne lub na okaziciela.

  Dzieli się je na dwie zasadnicze grupy:

  hipoteczne listy zastawne publiczne listy zastawne

  Za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła powstawania stosunku pracy

  Wstęp

  Polskie prawo pracy przewiduje inne niż umowę o pracę, podstawy powstania stosunku pracy. Przewidziane są one dla ściśle określonej grupy osób - liczebnie niewielkiej. Są to:

  powołanie, mianowanie, wybór.

  Powołanie

  Zgodnie z przepisami prawa zatrudnianie pracowników może następować na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /3 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła powstawania stosunku pracy

  Wstęp

  Polskie prawo pracy przewiduje inne niż umowę o pracę, podstawy powstania stosunku pracy. Przewidziane są one dla ściśle określonej grupy osób - liczebnie niewielkiej. Są to:

  powołanie, mianowanie, wybór.

  Powołanie

  Zgodnie z przepisami prawa zatrudnianie pracowników może następować na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /3 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Embargo

  Charakterystyka

  ''

  Embargo-wydany przez rząd państwowy zakaz przywozu lub wywozu niektórych lub wszystkich towarów do albo z określonego państwa. Historycznie stosowano w czasach wojny, stosuje się też w celach politycznych, ekonomicznych, sanitarnych. Zakaz może obejmować wyjazd własnych obywateli i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekobilans

  Charakterystyka

  Ekobilans jest rozumiane jako zestawienie ilościowe i jakościowe wejścia danego systemu (zakładu, wydziału, procesu itp) z jego wyjściem, obejmujące oddziaływanie tego systemu na środowisko naturalne. Wejściem sa tutaj materiały, energia elektryczna, woda, chemikalia, wyjściem natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /4 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitor Aktywów Niematerialnych

  Charakterystyka

  W latach 90 tych XX wieku prace szwedzkich naukowców dały plon w postaci kolejnego po Raporcie Konrada modelu zarządzania kapitałem intelektualnym - Monitora Aktywów Niematerialnych. INM tworzono jako jednolitą koncepcję umożliwiającą pomiar ogółu zasobów niematerialnych organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /5 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank uniwersalny

  Charakterystyka

  Banki uniwersalne prowadzą całą gamę usług komercyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych.

  Głównymi usługami banku uniwersalnego jest finansowe, handel finansowe|instrumentami finansowymi, emisja nowych wartościowe|papierów wartościowych, prowadzenie działalności maklerskiej, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompletność informacji

  Kompletność

  Jest określana przez ilościowe różnice między informacją pierwotną a otrzymywaną przez użytkownika.

  Straty informacyjne powodują, że informacja staje się niekompletna, a w skrajnym przypadku nieprzydatna dla użytkownika systemu.

  Autor: Krzysztof Woźniak

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź

  Charakterystyka

  Więź - relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania.

  Celem zawierania więzi są:

  podtrzymywanie przyjacielskich związków z ludźmi podnoszenie własnej samooceny otrzymanie wsparcia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź

  Charakterystyka

  Więź - relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania.

  Celem zawierania więzi są:

  podtrzymywanie przyjacielskich związków z ludźmi podnoszenie własnej samooceny otrzymanie wsparcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt

Do góry