Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  System informacyjny negocjacji

  Charakterystyka

  Punktem wyjścia do zdefiniowania omawianego systemu jest stwierdzenie, iż obejmuje on swoim zakresem negocjacje prowadzone przez przedsiębiorstwo, czyli jego pracowników (reprezentantów). Należy zatem podkreślić (z dopuszczalnym na tym etapie rozważań uproszczeniem), iż dla każdej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /11 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb

  Charakterystyka

  Planowanie zakupów w wielkości wynikającej z optymalnej partii zapotrzebowania jest

  uzasadnione w sytuacji zapotrzebowania ciągłego oraz gdy popyt nie wykazuje zbyt dużych

  wahań.(C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 2003, s. 211). W przypadku, gdy popyt jest zmienny lub sporadyczny, dokonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ekspertowe

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</googleSystemy ekspertowe (ES - Expert Systems) zaliczane są do czwartej generacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Ich rozwój datuje się na drugą połowę lat 80-tych i lata 90-te XX wieku.

  Wspólną cechą wspomagania decyzji|systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalazek

  Charakterystyka

  Wynalazek to "odkrycie nowej, bardziej zaawansowanej wiedzy", które (D. Begg, s.555) powstaje dzięki wiedzy posiadanej i rozwijanej przez pokolenia. To "stworzenie nowego produktu lub odkrycie nowej techniki produkcji."( W. Nordhaus, P. Samuelson 2004, s. 641)

  Ochrona wynalazków

  Ustawa Prawo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalazek

  Charakterystyka

  Wynalazek to "odkrycie nowej, bardziej zaawansowanej wiedzy", które (D. Begg, s.555) powstaje dzięki wiedzy posiadanej i rozwijanej przez pokolenia. To "stworzenie nowego produktu lub odkrycie nowej techniki produkcji."( W. Nordhaus, P. Samuelson 2004, s. 641)

  Ochrona wynalazków

  Ustawa Prawo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie programem

  Charakterystyka

  Program - grupa projektów zarządzanych w sposób zorganizowany w celu osiągnięcia korzyści niedostępnych w przypadku oddzielnego zarządzania projektami. Przykładem mogą być firmy lotnicze lub komputerowe, gdzie poszczególne projekty są łączone w jedną całość jako programy. Programy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka badania potrzeb informacyjnych

  Charakterystyka

  Badanie potrzeb informacyjnych kierownictwa jest jednym ze wielu etapów metodyki badania i diagnozy systemu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa. Ramowy tok postępowania badawczego w metodyce diagnostycznej składa się z trzech podstawowych etapów: ustalenie celu i przedmiotu badania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /9 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość pracy

  Kotarbiński|T. Kotarbiński stwierdził, że praca jest pojęciem wieloznacznym i nie istnieje jedno rozumienie pracy. Zdefiniował on to pojęcie jako działanie lub zespół działań, do których wykonywania ktoś jest zobowiązany (T. Kotarbiński 1965, s. 90). K. Marks natomiast wskazuje, że praca powinna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /8 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość pracy

  Kotarbiński|T. Kotarbiński stwierdził, że praca jest pojęciem wieloznacznym i nie istnieje jedno rozumienie pracy. Zdefiniował on to pojęcie jako działanie lub zespół działań, do których wykonywania ktoś jest zobowiązany (T. Kotarbiński 1965, s. 90). K. Marks natomiast wskazuje, że praca powinna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /8 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasa oszczędnościowa

  Charakterystyka

  Kasa oszczędnościowa - tzw. instytucja parabankowa, tzn. oferująca usługi podobne do usług bankowych jednak niepodlegająca przepisom prawa bankowego. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to organizacje non-profit działające na podstawie ustawy o SKOK i prawa bankowego.

  SKOK-i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 273

  praca w formacie txt

Do góry