Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zadania logistyki w dystrybucji

  Charakterystyka

  Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.

  Logistyka jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa referencyjna

  Charakterystyka

  Stopa referencyjna (repo, interwencyjna) - wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach otwartego rynku|operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym.

  Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan zarządzania kosztami projektu

  Charakterystyka

  Plan zarządzania kosztami projektu jest elementem planu projektu dotyczącym kosztów. Do powstania takiego planu potrzebne jest wcześniejsze zaplanowanie zasobów projektowych oraz oszacowanie kosztów.

  Zaplanowanie zasobów projektowych. Działanie to polega na ustaleniu zasobów fizycznych -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadek sprzedaży

  Charakterystyka

  Spadek sprzedaży produktu (schyłek produktu) jest czwartą(ostatnią) fazą cyklu życia produktu. Po trzech poprzednich fazach, gdzie produkt został poznany następuje gwałtowny spadek zainteresowania nim. Produkt jest głównie nabywany przez "spóźnialskich". Takich konsumentów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadek sprzedaży

  Charakterystyka

  Spadek sprzedaży produktu (schyłek produktu) jest czwartą(ostatnią) fazą cyklu życia produktu. Po trzech poprzednich fazach, gdzie produkt został poznany następuje gwałtowny spadek zainteresowania nim. Produkt jest głównie nabywany przez "spóźnialskich". Takich konsumentów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja gotówkowa

  Charakterystyka

  Akcja gotówkowa- jest to akcja, mająca pokrycie w formie pieniężnej. W przypadku akcji gotówkowej wkład może być wnoszony na raty jednak rata nie może być niższa niż jedna czwarta wartości nominalnej. Natomiast do momentu, aż nie nastąpi pełne pokrycie akcji pozostaje ona imienną i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagroda im. Deminga

  Charakterystyka

  Nagroda im Deminga powołana przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) w 1951 r. dla uhonorowania Deminga. Zyskał on powszechne uznanie za swój wkład w rozwój powojennej Japonii. (Deming pojechał do Japonii w 1950 r., gdzie nauczał...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymowanie analogii

  Charakterystyka

  Estymacja analogii - oznacza porównywanie podobnych działań wykonywanych w projekcie lub poprzednich projektach.

  To pojęcie jest najczęściej występuje i jest wykorzystywane w procesie zarządzania czasem w projekcie jak również w procesie zarządzania kosztami w projekcie.

  Estymacja czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia

  Charakterystyka

  Subsydia (subwencje, dotacje) - jest to bezzwrotna pomoc udzielana beneficjentowi przez państwo celem wsparcia określonej działalności. Beneficjentem mogą być zarówno podmioty posiadające, jak i nie posiadające osobowości prawnej, w tym instytucje państwowe, podmioty gospodarcze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M3

  Charakterystyka

  Agregat M3 jest uważany za najlepszą miarę pieniądza krajowego w szerokim ujęciu.

  Obejmuje dodatkowo aktywa mniej płynne finansowe o dłuższych terminach zapadalności niż te zaliczane do M2|agregatu M2.

  Od marca 2003 roku agregat M3 jest uznawany przez Bank Polski|NBP za główną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /522

  praca w formacie txt

Do góry