Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KAPITAŁ STAŁY

  Suma kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów obcych; pojęcie to wykorzystywane jest przy ocenie kondycji finansowej jednostki. Aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej, przyjmuje się, że k.s., jako źródło finansowania jednostki niewymagające szybkiego zwrotu, powinien finansować całość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA SPRAWOZDAWCZA

  Rodzaj kalkulacji ex post, sporządzanej po zakończeniu danego procesu lub przedsięwzięcia na podstawie danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych. Przedmiotem k.sp. są wyłącznie produkty objęte przepisami o sprawozdawczości kosztowej.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ WŁASNY

  Fundusz własny, stanowi równowartość środków przekazanych jednostce na czas nieograniczony przez jej właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni, Skarb Państwa). Środki te mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych, tzn. zostać wniesione do jednostki przez właścicieli, lub ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA OFERTOWA

  Rodzaj kalkulacji wstępnej sporządzanej w celu ustalenia przewidywanej ceny sprzedaży jednostki kalkulacyjnej.

  Ma ona wyłącznie orientacyjny charakter, ponieważ sporządzana jest w fazie przygotowywania przedsięwzięcia - gdy będące jej podstawą dane konstrukcyjne i technologiczne nie są jeszcze do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WIELOSTOPNIOWA

  Kalkulacja procesowa, kalkulacja fazowa, odmiana kalkulacji podziałowej. Kosztów i rozmiarów produkcji nie ujmuje się w niej globalnie dla przedsiębiorstwa jako całości, lecz dzieląc proces produkcyjny na szereg procesów cząstkowych (faz produkcyjnych), traktuje się każdą fazę jako odrębny stopień...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ WŁAŚCICIELA

  Wkład finansowy właściciela w przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Stanowi on jednolitą pozycję kapitału własnego o zmiennej kwocie. Zwiększają go wszystkie składniki majątkowe wniesione w ciągu roku obrotowego przez właściciela do przedsiębiorstwa, zmniejszają natomiast składniki majątkowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PLANOWA

  Rodzaj kalkulacji wstępnej, sporządzanej dla potrzeb zarządzania. K.pl. oparta jest na założeniach przyjętych do opracowania planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorcy. Jej podstawę stanowią więc koszty planowane wynikające z przyjętych do opracowania planu przeciętnych norm zużycia środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WSTĘPNA

  Rodzaj kalkulacji ex ante, sporządzanej dla potrzeb rachunku ekonomicznego przed rozpoczęciem działalności. Jej bazę stanowią koszty przewidywane określane na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych, cen zużywanych materiałów, taryfikatorów płac, kosztów poniesionych w okresach ubiegłych, kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA

  Stosowana jest w przypadku masowego wytwarzania jednego rodzaju nieskomplikowanego wyrobu lub różnych produktów wytwarzanych z takich samych lub zbliżonych materiałów, za pomocą takich samych urządzeń i procesów technologicznych. K.p., polegająca na podziale sumy poniesionych w danym okresie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WYNIKOWA

  Kalkulacja końcowa, kalkulacja kosztu rzeczywistego, rodzaj kalkulacji ex post, sporządzanej po zakończeniu danego procesu lub przedsięwzięcia bądź też w trakcie jego realizacji, na podstawie danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych w danym okresie.

  K.w. podaje informacje o rzeczywistych kosztach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry