Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Komputerowe systemy zarządzania zapasami

  Charakterystyka

  Komputerowe systemy zapasami|zarządzania zapasami to programy obsługujące i wspomagające procesy związane ze sprzedażą zarówno detaliczną jak i hurtową. Posiadają szeregi mechanizmów wspomagających szybki dostęp do potrzebnych danych dzięki czemu umożliwiają sprawną obsługę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo informacji

  Charakterystyka

  Przechowywane w bazach danych informacje, powinny podlegać ochronie. Dotyczy to w szczególności danych o charakterze strategicznym, o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Projekt systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie strategiczna, powinien uwzględniać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji pionowej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych strategiczna|opcji rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem. Dywersyfikacja może być przeprowadzona przy wykorzystaniu własnych środków lub przez zakup...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji pionowej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych strategiczna|opcji rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem. Dywersyfikacja może być przeprowadzona przy wykorzystaniu własnych środków lub przez zakup...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie stanowisk organizacyjnych

  Charakterystyka

  Zasady porządkowania składników systemu i tworzenia stanowisk organizacyjnych obejmują ustalenie właściwego stopnia specjalizacji stanowiska pracy oraz przesłanki ich wyodrębnienia.

  Specjalizacja - wynika z koncepcji podziału pracy i oznacza "zakres, w jakim ogólne zadanie organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie interpersonalne

  Charakterystyka

  Komunikowanie interpersonalne - komunikacja interpersonalna jest to porozumiewanie się, przekazywanie myśli i podawanie wiadomości. W literaturze możemy znaleźć określenie komunikacji interpersonalnej jako:

  cykliczny proces dawania i otrzymywania informacji; proces dawania i otrzymywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /9 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olivier Sheldon

  Olivier Sheldon to jeden z najwybitniejszych pionierów naukowego zarządzania w Europie. Po ukończeniu studiów oraz odbyciu służby wojskowej Sheldon podjął pracę w Coca Works of Rowntree Company w Yorku gdzie cały czas powstawała jego własna koncepcja zarządzania, która została później opublikowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

  Charakterystyka

  Mikroekonomia - część ekonomii zajmująca się analizą wkładu konsumentów oraz przedsiębiorstw w gospodarkę danego kraju. Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów. Wyjaśnia zjawiska i procesy gospodarcze z punktu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania logistyki w dystrybucji

  Charakterystyka

  Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.

  Logistyka jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania logistyki w dystrybucji

  Charakterystyka

  Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.

  Logistyka jest...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt

Do góry