Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Pośrednictwo finansowe

  Charakterystyka

  Pośrednictwo finansowe - usługi pośrednictwa finansowego są to usługi polegające na pośrednictwie pieniężnym w zakresie gromadzenia zasobów pieniężnych, papierów wartościowych i ich redystrybucji.

  Pośrednik finansowy to podmiot gospodarczy specjalizujący się w kupowaniu i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kemping

  Charakterystyka

  Kempingi to obiekty strzeżone lub nie, umożliwiające nocleg w namiotach, przyczepach kempingowych i samochodach kempingowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Dobrze wyposażone kempingi posiadają zazwyczaj:

  stoły toalety i umywalnie, prysznice wyznaczone miejsca do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QFD

  Definicja

  Quality Function Deployment oznacza dopasowanie funkcji jakości, co jednak nie oddaje w języku polskim istoty tej metody. Często jest ona także nazywana House of Quality - domem jakości, w związku z charakterystycznym wyglądem macierzy analitycznej.

  Po raz pierwszy została zastosowana w roku 1972...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /16 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interreg

  Charakterystyka

  INTERREG jest to wspólnotowa inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską podlegająca pod Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej (Regional Policy Directorate General).

  INTERREG I realizowano w latach 1991-1993.

  Program stworzono w konsekwencji rozpoznania stosunkowo niekorzystnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Regionów

  Charakterystyka

  Komitetem Regionów- został utworzony na mocy postanowień Traktatu z Maastricht i zebrał się po raz pierwszy w marcu 1994 r.. Zadaniem Komitetu Regionów jest wydawanie opinii o sprawach projektowanych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej, które prawdopodobnie będą miały wpływ na różne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realny kurs walutowy

  Realny kurs walutowy

  Jest to koszt dóbr zagranicznych wyrażony w dobrach krajowych, określony jako nominalny walutowy uwzględniający ceny krajowe i zagraniczne. Innym słowy miara kursu skorygowanego tak, aby uwzględnić różnice poziomów cen pomiędzy krajem a zagranicą (R.Hall, J.Taylor 1997...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /6 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realny kurs walutowy

  Realny kurs walutowy

  Jest to koszt dóbr zagranicznych wyrażony w dobrach krajowych, określony jako nominalny walutowy uwzględniający ceny krajowe i zagraniczne. Innym słowy miara kursu skorygowanego tak, aby uwzględnić różnice poziomów cen pomiędzy krajem a zagranicą (R.Hall, J.Taylor 1997...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /6 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklama biura podróży

  Charakterystyka

  Ważną rolę reklama odgrywa w turystyce. Branża ta jest wymagająca i nie zadowala się byle czym. Promocja turystyki często prowadzona jest na masową skalę dlatego też korzysta z wielu form reklamy:

  audiowizualna- najbardziej rozpowszechniona posiada największą grupę odbiorców. Do tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklama biura podróży

  Charakterystyka

  Ważną rolę reklama odgrywa w turystyce. Branża ta jest wymagająca i nie zadowala się byle czym. Promocja turystyki często prowadzona jest na masową skalę dlatego też korzysta z wielu form reklamy:

  audiowizualna- najbardziej rozpowszechniona posiada największą grupę odbiorców. Do tej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputerowe systemy zarządzania zapasami

  Charakterystyka

  Komputerowe systemy zapasami|zarządzania zapasami to programy obsługujące i wspomagające procesy związane ze sprzedażą zarówno detaliczną jak i hurtową. Posiadają szeregi mechanizmów wspomagających szybki dostęp do potrzebnych danych dzięki czemu umożliwiają sprawną obsługę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 380

  praca w formacie txt

Do góry