Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Prawo

  Istota pojęcia

  Prawo jest pojęciem wieloznacznym. Są prawa przyrody, Orawa rozwoju społecznego, prawa ekonomiczne, prawo cywilne i przysługujące pracownikom prawo do urlopu.

  Trzeba odróżnić prawo w znaczeniu przedmiotowym (prawo przedmiotowe) od prawa w znaczeniu podmiotowym (prawa podmiotowego). Prawo w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCM - Etap programowania

  Charakterystyka

  Programowanie jest wstępną fazą cyklu życia projektu, polegającą na uzgodnieniu między krajami - beneficjentami* a Unią Europejską Dokumentu Strategii Krajowej.

  W etapie tym dokonuje się ustalenia wstępnych warunków współpracy - ogólne wytyczne, zasady współpracy. Uzgodnienia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie sądowe

  Charakterystyka

  Postępowanie sądowe - jest to ogólna nazwa dla wszystkich rodzajów postępowań w sprawach rozpoznawanych i rozstrzyganych przez sądy.

  Wyróżniamy następujące postępowania sądowe: Postępowanie sądowoadministracyjne Postępowanie cywilne Postępowanie karne Postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwiedzający, turysta, wycieczkowicz

  Odwiedzający

  zgodnie z definicją rzymska (podjętą przez PNZ w1963 roku), to każda osoba, która przebywa w odwiedzanym kraju(nie dłużej niż 12 miesięcy) niezależnie od powodów odwiedzin, z wyjątkiem dotyczących zatrudnienia w tym kraju. Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja jednostkowa

  Charakterystyka

  Produkcja jednostkowa - jeden z trzech typów organizacji produkcji wyodrębniony ze względu na jej liczebność pośród produkcji masowej i seryjnej: drobnoseryjnej, średnioseryjnej, wielkoseryjnej.

  Produkcja jednostkowa - to wytwarzanie wyrobów unikalnych, niepowtarzalnych, na które jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza udziałów produktu w rynku

  Charakterystyka

  Udział produktu w rynku stanowi stosunek sprzedaży towarów danej firmy do ogólnej sprzedaży analizowanych dóbr na badanym rynku. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Określa on relację między liczbą sprzedanych jednostek produktu i liczbą wszystkich sprzedanych jednostek w danej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza udziałów produktu w rynku

  Charakterystyka

  Udział produktu w rynku stanowi stosunek sprzedaży towarów danej firmy do ogólnej sprzedaży analizowanych dóbr na badanym rynku. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Określa on relację między liczbą sprzedanych jednostek produktu i liczbą wszystkich sprzedanych jednostek w danej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria przywództwa transformacyjnego

  Charakterystyka

  B.M. Bass badał teorię przywództwa transformacyjnego. Badania wskazały na dwa przeciwstawne rodzaje zachowań przywódczych - transakcyjne i transformacyjne. W transakcyjnym przywódca określa, co podwładni powinni zrobić, aby osiągnąć cele własne i organizacji. Poza tym klasyfikuje te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dla akcjonaruszy

  Definicja

  Shareholder Value Added (SVA) jest miernikiem efektywności zgodnym z value based management który oddaje wartość spółki dla akcjonariuszy w stosunku do średniej ważonej kosztu zainwestowanego kapitału (WACC). Miara ta stała się popularna w latach 80', głównie dzięki Jackowi Welch, byłemu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dla akcjonaruszy

  Definicja

  Shareholder Value Added (SVA) jest miernikiem efektywności zgodnym z value based management który oddaje wartość spółki dla akcjonariuszy w stosunku do średniej ważonej kosztu zainwestowanego kapitału (WACC). Miara ta stała się popularna w latach 80', głównie dzięki Jackowi Welch, byłemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /5 334

  praca w formacie txt

Do góry