Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dostępność informacji

  Dostępność

  Dostępność informacji określa jakie są możliwości uzyskania danej kategroii informacji przez użytkownika.

  Użytkownik systemu powinien mieć możliwość uzyskania informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji oraz realizacji nałożonych na niego zadań, niezależnie od tego, w jakim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura narodowa

  Charakterystyka

  Kultura narodowa -warstwa kultury, która jest pewnym zbiorowym zaprogramowaniem umysłu, które tworzy się na skutek wychowania i dorastania w określonym kraju.

  Kultura narodowa wraz ze zbiorową pamięcią jest nośnikiem narodowych tradycji kulturowej.

  Czynnikami, które silnie wpływają...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso

  Charakterystyka

  Inkaso to forma bezgotówkowe|rozliczeń bezgotówkowych. Polega na złożeniu przez dostawcę polecenia w swoim banku, by pobierał należności od odbiorcy. Z inkasa korzystają firmy mające zaufanie do swoich partnerów handlowych, oraz gdy nie istnieją obawy, że kupujący odmówi odbioru...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa procentowa

  Charakterystyka

  Stopa procentowa jest to wynagrodzenie przysługujące właścicielowi kapitału za jego użyczenie danemu podmiotowi na określony czas. Analizując to pojęcie od strony dłużnika stopa procentowa jest miarą ceny kapitału- oznacza to że dłużnik pożyczając pewną sumę od kredytodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizacja pracy

  Charakterystyka

  Humanizacja pracy to z jednej strony podejmowanie działań mających na celu ograniczanie i eliminowanie negatywnego wpływu pracy na człowieka z drugiej zaś wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do dostosowania pracy do możliwości psychofizycznych człowieka poprzez oddziaływanie na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podręcznik:Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Podręcznik zarządzania zasobami ludzkimi

  Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników. Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów jakości

  Definicja i podział

  Analiza kosztów jakości prowadzona przez producenta może mieć charakter analizy operatywnej lub problemowej (Rachunek... 1984, s.28-30).

  Analiza operatywna dostarcza bieżących informacji o podstawowych wielkościach jakości|kosztów jakości w ich wzajemnych powiązaniach w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów jakości

  Definicja i podział

  Analiza kosztów jakości prowadzona przez producenta może mieć charakter analizy operatywnej lub problemowej (Rachunek... 1984, s.28-30).

  Analiza operatywna dostarcza bieżących informacji o podstawowych wielkościach jakości|kosztów jakości w ich wzajemnych powiązaniach w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów jakości

  Definicja i podział

  Analiza kosztów jakości prowadzona przez producenta może mieć charakter analizy operatywnej lub problemowej (Rachunek... 1984, s.28-30).

  Analiza operatywna dostarcza bieżących informacji o podstawowych wielkościach jakości|kosztów jakości w ich wzajemnych powiązaniach w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatel

  Definicja

  Obywatel - osoba fizyczna przebywająca na terytorium konkretnego państwa związana z nim trwałym węzłem prawnym. Posiadanie określonego obywatelstwa przesądza o zakresie praw i obowiązków jednostki (osoby fizycznej) wobec państwa i odwrotnie. Według konstytucji do obowiązków obywatelskich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 220

  praca w formacie txt

Do góry