Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia polityki pienieżnej

  Strategia polityki pieniężnej jest to sposób postępowania banku centralnego prowadzący do osiągnięcia strategicznych celów polityki pieniężnej, za pośrednictwem instrumentów polityki pieniężnej.

  Rodzaje Strategie tradycyjne (triada celów)

  Bank centralny aby osiągnąć cel strategiczny prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół projektowy

  Charakterystyka

  Zespół projektowy jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. J. Rosiński, 2003 s. 196

  Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy zysku

  Charakterystyka

  Metoda ta wiąże jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania. Jest to narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, które wykorzystuje kryterium maksymalizacji zysku. Ograniczenie się w praktyce do rachunku kosztów może wywołać błędne decyzje. W rachunku porównawczym zysku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy zysku

  Charakterystyka

  Metoda ta wiąże jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania. Jest to narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, które wykorzystuje kryterium maksymalizacji zysku. Ograniczenie się w praktyce do rachunku kosztów może wywołać błędne decyzje. W rachunku porównawczym zysku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy zysku

  Charakterystyka

  Metoda ta wiąże jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania. Jest to narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, które wykorzystuje kryterium maksymalizacji zysku. Ograniczenie się w praktyce do rachunku kosztów może wywołać błędne decyzje. W rachunku porównawczym zysku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania reklamą

  Cele procesu

  Celem procesu zarządzania reklamą w firmie medialnej:

  Wzrost znaczenia i poprawa wizerunku marki klienta na rynku poprzez wypracowanie poprawnych kanałów komunikacji odbiorca - reklamodawca Osiągnięcie wysokiej sprawności działań reklamowych Minimalizacja kosztów własnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /19 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telezakupy

  TELEZAKUPY - polegają one na dokonywaniu zakupów "bez wychodzenia z domu". Produkty są dostarczanie do domów klientów przez pocztę lub w inny sposób (np. własne usługi transportowe lub wynajętą firmę transportową). Zamówienia składane są na ogół telefonicznie, rzadziej drogą elektroniczną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja organizacyjna

  Charakterystyka

  Praktycznym odzwierciedleniem przyjętej dla danego systemu wytwórczego struktury jest jego dokumentacja organizacyjna. Opisany w dokumentacji organizacyjnej układ zależności pomiędzy elementami systemu wraz z tymi elementami stanowi formalną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /3 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligopol

  Rodzaje

  Oligopol czysty - jest to mała liczba przedsiębiorstw (kilka do kilkunastu), które całkowicie dominują w produkcji określonego wyrobu.

  Oligopol ten przedstawia jednorodne produkty (benzynę lub stal itp.). Przedsiębiorstwo nie może wiec ustalić ceny swoich wyrobów na poziomie wyższym od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /5 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na zarządzanie kadrami

  Wszystkie czynniki określające potrzeby kadrowe firmy można podzielić na:

  zewnętrzne, związane z otoczeniem organizacji, wewnętrzne, odnoszące się do organizacji oraz zatrudnionych pracowników. Czynniki wewnętrzne

  Zarządzanie kadrami jest to zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /8 680

  praca w formacie txt

Do góry