Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Modele usytuowania sztabu personalnego

  Definicja

  Sztab personalny - to pracownicy działów, komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem kadrami, a ich głównym zadaniem jest odciążenie i specjalistyczne wspomaganie kierownictwa liniowego. Działy personalne wyodrębnia się w średnich i dużych przedsiębiorstwach, natomiast komórki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał

  Charakterystyka

  Kapitał - to zasoby służące pomnażaniu wartości gospodarczych, występujące pod trzema postaciami:Zasobów pieniężnych, środków produkcji oraz zasobów intelektualnych.

  Rodzaje

  Kapitał produkcyjny (majątek produkcyjny) to maszyny, budynki, zapasy surowców i materiałów, które wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /5 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HTML

  Charakterystyka

  Język "HTML" - (ang."H"yper"T"ext "M"arkup "L"anguage), czyli język hipertekstu , służy do definiowania struktury i układu dokumentu internetowego za pomocą znaczników i atrybutów- stąd jego nazwa (Simon, Shaffer,2002, s. 137)

  Polecenia języka programowania HTML występują w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ekspansywnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Można powiedzieć, że strategia ta jest wyolbrzymioną formą strategii penetracji. W strategii tej ceny ustalane są na bardzo niskim poziomie po to, aby ustanowić masowy rynek, czasem kosztem innych konkurentów.

  Strategia stosowana jest w odniesieniu do produktów o dużej elastyczności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ekspansywnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Można powiedzieć, że strategia ta jest wyolbrzymioną formą strategii penetracji. W strategii tej ceny ustalane są na bardzo niskim poziomie po to, aby ustanowić masowy rynek, czasem kosztem innych konkurentów.

  Strategia stosowana jest w odniesieniu do produktów o dużej elastyczności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dotacja

  Charakterystyka

  ''

  Dotacja (ang. grant) to bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, przekazana biorcy (np. gminie, przedsiębiorstwu) przez jednostkę kontraktującą (np. rząd, Unię Europejską) w celu realizacji konkretnego działania.

  Działanie to jest ściśle określone w umowie bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zadaniowa

  Charakterystyka

  Struktura zadaniowa (ang. work breakdown structure) jest dokumentem, w którym dokonuje się podziału pracy na mniejsze części. Zazwyczaj składa się z trzech poziomów:

  podział projektu na fazy, podział faz na etapy, podział etapów na zadania.

  Liczba poziomów zależy od skomplikowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola skarbowa

  Charakterystyka

  Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej. Reguluje ją ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej. Wykonywana jest przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Zapewnia ona skuteczność wykonywania zobowiązań podatkowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola skarbowa

  Charakterystyka

  Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej. Reguluje ją ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej. Wykonywana jest przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Zapewnia ona skuteczność wykonywania zobowiązań podatkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście na rynek zagraniczny

  Charakterystyka

  Gdy firma podejmuje decyzje o wkroczeniu na określony rynek lub rynki zagraniczne, musi wybrać sposób wejścia. Najczęstszy z nich to: eksport, joint venture - bezpośrednie inwestowanie, lub: eksport - licencje - joint venture, filie zajmujące się produkcją i usługami - montaż - produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /8 972

  praca w formacie txt

Do góry