Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rezerwa obowiązkowa

  Rezerwa obowiązkowa

  Mianem rezerwy obowiązkowej określa się obowiązek utrzymywania środków pieniężnych na rachunku w centralny|banku centralnym. Obowiązek ten ciąży na komercyjny|bankach komercyjnych.

  Wysokość rezerwy obowiązkowej

  Wysokość rezerwy obowiązkowej obliczana jest jako procent od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie sondażowe

  Charakterystyka

  Badania sondażowe - metoda badawcza służąca zazwyczaj do badania dużych populacji, których nie da się obserwować bezpośrednio. Polega ona typowo na przebadaniu, przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza lub ankiety, wyselekcjonowanej z populacji mniejszej próby respondentów.

  Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie sondażowe

  Charakterystyka

  Badania sondażowe - metoda badawcza służąca zazwyczaj do badania dużych populacji, których nie da się obserwować bezpośrednio. Polega ona typowo na przebadaniu, przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza lub ankiety, wyselekcjonowanej z populacji mniejszej próby respondentów.

  Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank

  Charakterystyka

  Bank jest to instytucja pośrednictwa finansowego (posiada wyłączne prawo do prowadzenia działalności depozytowo-kredytowej), która dokonuje transformacji środków finansowych i ryzyka.

  Nazwa Bank wywodzi się od ławki zwanej po włosku banco, przy której pracowali włoscy handlarze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez konflikty

  Charakterystyka

  Konfliktem nazywamy sprzeczność interesów, poglądów ale także możemy mieć na myśli spór czy zatarg (W.Kopaliński).

  Zarządzanie przez konflikty jest z kolei sposobem wpływania na pracowników wszelkimi sposobami które maja na celu przeciwdziałać skutkom konfliktów a mianowicie:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Pomoc Techniczna

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 - to jeden z programów realizujący Narodową Strategię Spójności na lata 2007-2013. Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowej Strategii Spójności. Zostanie on osiągnięty poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojalność klienta

  Definicja

  Lojalność klienta wobec marki to efekt:

  nauczenia się przez konsumenta, iż określona marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby, przynosi mu wyjątkowe i pożądane przez niego korzyści. wytworzenia się więzi emocjonalnej konsumenta z marką, w wyniku emocjonalnego oddziaływania marki na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojalność klienta

  Definicja

  Lojalność klienta wobec marki to efekt:

  nauczenia się przez konsumenta, iż określona marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby, przynosi mu wyjątkowe i pożądane przez niego korzyści. wytworzenia się więzi emocjonalnej konsumenta z marką, w wyniku emocjonalnego oddziaływania marki na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojalność klienta

  Definicja

  Lojalność klienta wobec marki to efekt:

  nauczenia się przez konsumenta, iż określona marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby, przynosi mu wyjątkowe i pożądane przez niego korzyści. wytworzenia się więzi emocjonalnej konsumenta z marką, w wyniku emocjonalnego oddziaływania marki na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło importowe

  Charakterystyka

  Cło importowe - Cło jest to opłata nakładana przez państwo na towar w momencie przekraczania przez niego granicy celnej. Historycznie jest to najstarszy instrument polityki handlowej. W przeszłości cła stanowiły ważne źródło dochodu państwa, a także ochraniały własną produkcję...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt

Do góry