Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zadowolenie klienta

  Charakterystyka

  Zadowolenie klienta - to stan psychiczny, w którym znajdujemy się po użyciu danego produktu. Pojęcie to odnosi się nie tylko do użytkowników finalnych, ale także do osób zaangażowanych w sprzedaż dobra. Konsument może być zadowolony lub niezadowolony z wyboru produktu lub marki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie klienta

  Charakterystyka

  Zadowolenie klienta - to stan psychiczny, w którym znajdujemy się po użyciu danego produktu. Pojęcie to odnosi się nie tylko do użytkowników finalnych, ale także do osób zaangażowanych w sprzedaż dobra. Konsument może być zadowolony lub niezadowolony z wyboru produktu lub marki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moda na produkt

  Definicja

  Moda jest akceptowanym lub popularnym stylem w danej dziedzinie w danym czasie. Najbardziej moda kojarzy się ze stylem ubierania: mówimy o modzie lat 70., 80., 90. (element dzisiejszej mody stanowią, np. dżinsy). Fazy, przez jakie przechodzą produkty podlegające modzie zostają skrócone lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody komunikacji wewnętrznej w organizacji

  Definicja

  Komunikacja (z łac. communicare = dzielić się) dwustronny proces polegający na dzieleniu się informacją, który wymaga zarówno słuchania, jak i mówienia, bądź też użycia wizualnych symboli powodujących znaczenie u słuchacza. Klasyfikacja informacji, którymi się dzielimy obejmuje 3...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka proeksportowa

  Charakterystyka

  Polityka proeksportowa jest to zbiór reguł, środków i metod popierania eksportu. Jest związana z ingerencją państwa w sferę wymiany międzynarodowej, polegającą na wspieraniu eksportu poprzez oddziaływanie na jego rozmiary,kierunki oraz strukturę. Pojęcie to wywodzi się z definicji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka proeksportowa

  Charakterystyka

  Polityka proeksportowa jest to zbiór reguł, środków i metod popierania eksportu. Jest związana z ingerencją państwa w sferę wymiany międzynarodowej, polegającą na wspieraniu eksportu poprzez oddziaływanie na jego rozmiary,kierunki oraz strukturę. Pojęcie to wywodzi się z definicji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Bedaux

  Charakterystyka

  Twórcą pierwszych metod normowania i wartościowania pracy był Bedaux (1886-1944). Po ukończeniu studiów wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W historii zarządzania jest on zaliczany do nurtu Industrial Engineering. Bedaux stworzył (i opublikował w 1916) pierwsze zasady analityczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autentykacja

  Charakterystyka

  Autentykacja czyli Uwierzytelnianie (z ang. authentication) to proces mający na celu potwierdzenie tożsamości

  w ramach kontroli dostępu do zasobów w celu uniemożliwienia nieuprawnionym użytkownikom uzyskania wglądu do systemu oraz

  aby rejestrować działalność użytkownika.

  Jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje

  Charakterystyka

  Obligacja - papier dłużny emitowany przez pożyczkobiorcę na określony czas i na określonych warunkach, stanowi dowód wierzytelności. Emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusz|obligatariusza) i zobowiązuje się spełnić w określonym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /7 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie Salomona Ascha

  Doświadczenie

  Badanie Salomona Aschaa (1962) dotyczyło wpływu grupy na procesy psychiczne i zachowanie się ludzi

  Doświadczenie zaprojektowano w następujący sposób:

  |

  Do pomieszczenia, w którym znajdowali się współpracownicy Ascha (grupa studentów, złożona z siedmiu, ośmiu lub dziewięciu osób)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /4 080

  praca w formacie txt

Do góry