Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia fazy wprowadzania

  Charakterystyka

  Faza wprowadzania na rynek charakteryzuje się wysokimi nakładami na badania i rozwój oraz na promocję nowego produktu. W tej fazie ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże, w związku z tym możliwe działania są uzależnione od bieżącej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

  Proponowane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja wynagrodzeń pracowników

  Charakterystyka

  Wynagrodzenie pracownika to ogół wypłat pieniężnych brutto tj. bez potrąceń oraz świadczeń w naturze, należnych z tytułu stosunku pracy lub za wykonanie określonej pracy, wypłacane osobom fizycznym (Rachunkowość... 2006, 131)

  Wynagrodzenie może być obliczane na podstawie ilości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genichi Taguchi

  G_Taguchi.gif

  Życiorys

  Genichi Taguchi, (ur. 1 stycznia 1924 w Takamachi w Japonii), japoński inżynier i statystyk, który wprowadził metody statystyczne do przemysłu w celu poprawy jakości produktów.

  Takamachi, jego rodzinne miasto było to miasto słynne z zakładów włókienniczych. Z tego powodu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik B/C

  Charakterystyka

  B/C (Benefits to Costs ratio) - wskaźnik mający służyć efektywnej ewaluacji projektów

  inwestycyjnych.

  Innymi słowy są to zdyskontowane przychody z projektu do zdyskontowanych wydatków.

  Obliczanie

  Wskaźnik należy obliczyć:

  - na podstawie przepływów pieniężnych wyliczonych dla NPV

  -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik B/C

  Charakterystyka

  B/C (Benefits to Costs ratio) - wskaźnik mający służyć efektywnej ewaluacji projektów

  inwestycyjnych.

  Innymi słowy są to zdyskontowane przychody z projektu do zdyskontowanych wydatków.

  Obliczanie

  Wskaźnik należy obliczyć:

  - na podstawie przepływów pieniężnych wyliczonych dla NPV

  -...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik B/C

  Charakterystyka

  B/C (Benefits to Costs ratio) - wskaźnik mający służyć efektywnej ewaluacji projektów

  inwestycyjnych.

  Innymi słowy są to zdyskontowane przychody z projektu do zdyskontowanych wydatków.

  Obliczanie

  Wskaźnik należy obliczyć:

  - na podstawie przepływów pieniężnych wyliczonych dla NPV

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez jakość

  Definicja

  Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /7 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model łańcucha wartości

  Charakterystyka

  Model łańcucha wartości opracowany przez M.E. Portera przedstawia w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako sekwencję działań (funkcji), układających się w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /4 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia informatyki

  Charakterystyka

  W praktyce gospodarczej występują istotne różnice w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

  Zakres stosowania narzędzi informatycznych zależy od poziomu zarządzania i rozwoju organizacji. Można wyróżnić następujące etapy cyklu życia zastosowań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie klienta

  Charakterystyka

  Zadowolenie klienta - to stan psychiczny, w którym znajdujemy się po użyciu danego produktu. Pojęcie to odnosi się nie tylko do użytkowników finalnych, ale także do osób zaangażowanych w sprzedaż dobra. Konsument może być zadowolony lub niezadowolony z wyboru produktu lub marki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 104

  praca w formacie txt

Do góry