Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Negocjator

  Charakterystyka

  Jako tezę wyjściową przyjąć można stwierdzenie A. Fowlera s. 170 i dalsze, który uważa, ze "... w negocjacjach, tak jak w każdej innej dziedzinie ludzkiej aktywności, są ludzie z wrodzonym talentem i tacy, którzy radzą sobie z tym gorzej. Nie znaczy to jednak, że sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.08.2011 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Richard Hicks

  Charakterystyka

  Hicks John Richard (ur. 8 kwietnia 1904 w Leamington Spa w Anglii zm. 20 maja 1989 w Blockley), wybitny ekonomista angielski.

  Po studiach w Uniwersytecie Oksfordzkim (1922-1926) wykładał w London School of Economics od 1926 do 1935 r., a potem w Manchester University w okresie 1935-1946, aby...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.08.2011 Znaków /6 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt inwestycyjny

  Charakterystyka

  Projekt inwestycyjny - stanowi odzwierciedlenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Można go zdefiniować jak zbiór zadań inwestycyjnych, które są od siebie wzajemnie zależne i wspólnie dążą do osiągnięciu celu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  Projekt inwestycyjny powinien zawierać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Definicja

  Szerzej na ten temat piszemy w kategorii zasobami ludzkimi|zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie. Termin ten jest pewnym skrótem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza przyczynowa

  Charakterystyka

  Analiza przyczynowa ustala odpowiednio wyizolowane czynniki (elementy), które uprzednio pociągnęły za sobą określone odchylenia, oraz stopień intensywności ich oddziaływania w określonym czasie i miejscu. Metodę tą można stosować tylko w tym przypadku, gdy między czynnikami a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /3 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka uczestnictwa

  Charakterystyka

  Środki finansowe wpłacane do funduszy inwestycyjnych zamieniane są na jednostki uczestnictwa.

  Wynika z tego, iż jednostka uczestnictwa jest prawem majątkowym odzwierciedlającym udział inwestora w majątku funduszu inwestycyjnego. Stąd też aby wycenić wartość swojej inwestycji inwestor...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda punktacji

  Charakterystyka

  Metoda ta pomaga zakwalifikować oceniany obiekt w umownej skali liczbowej oraz przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceniania. W metodzie tej brane są pod uwagę wartości odpowiednich parametrów podlegających ocenie, a uzyskane wyniki wyznaczone są w odpowiednich skalach: liczb całkowitych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda punktacji

  Charakterystyka

  Metoda ta pomaga zakwalifikować oceniany obiekt w umownej skali liczbowej oraz przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceniania. W metodzie tej brane są pod uwagę wartości odpowiednich parametrów podlegających ocenie, a uzyskane wyniki wyznaczone są w odpowiednich skalach: liczb całkowitych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektorowa analiza strategiczna

  Charakterystyka

  Analiza sektorowa zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora, w którym firma działa lub do którego zamierza wejść.

  Zakres analizy sektorowej

  Analiza sektorowa ma udzielić odpowiedzi na następujące kwestie:

  jaka jest atrakcyjność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy wprowadzania

  Charakterystyka

  Faza wprowadzania na rynek charakteryzuje się wysokimi nakładami na badania i rozwój oraz na promocję nowego produktu. W tej fazie ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże, w związku z tym możliwe działania są uzależnione od bieżącej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

  Proponowane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt

Do góry