Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Niezgodność

  Charakterystyka

  Niezgodność (3.6.2) - niespełnienie wymagania (3.1.2, ISO 9000:2005).

  Wystąpienie niezgodności nie sprzyja jakości. Może być związane z niespełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt zewnętrzny

  Charakterystyka

  Efekt zewnętrzny - występuje, gdy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwo lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.

  Są to takie zjawiska jak np...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /7 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadek przy pracy

  Definicja

  Wszystkie kwestie związane z wypadkiem przy pracy w prawie polskim zostały uregulowane ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673, Nr 241, poz. 2074; z 2003 r. Nr 83, poz. 760)

  W myśl...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadek przy pracy

  Definicja

  Wszystkie kwestie związane z wypadkiem przy pracy w prawie polskim zostały uregulowane ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673, Nr 241, poz. 2074; z 2003 r. Nr 83, poz. 760)

  W myśl...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada nadzoru kraju macierzystego

  Charakterystyka

  Zasada nadzoru kraju macierzystego - jest to zasada dopełniająca zasadę jednolitej licencji. Bez jej wprowadzenia, praktyczne stosowanie single licence nie byłoby możliwe. Jest gwarantem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa działalności bankowej, nadzoru oraz właściwego poziomu usług na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing angażujący

  Charakterystyka

  Marketing Angażujący (Engagemet Marketing) - jest to strategia marketingowa, która polega na ośmielaniu konsumentów oraz na zachęcaniu ich do brania czynnego i realnego udziału w rozwoju marki. W opozycji do postrzegania klientów jako pasywnych odbiorców wszelkich biznesowych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing angażujący

  Charakterystyka

  Marketing Angażujący (Engagemet Marketing) - jest to strategia marketingowa, która polega na ośmielaniu konsumentów oraz na zachęcaniu ich do brania czynnego i realnego udziału w rozwoju marki. W opozycji do postrzegania klientów jako pasywnych odbiorców wszelkich biznesowych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja przewozów

  Charakterystyka

  Optymalizacja przewozów służy do takiego rozplanowania przewozów aby koszty transportu były jak najniższe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, których działalność wymaga dokonywania transportu dużej ilości produktów np: zboża, węgla, piasku czy cementu. Optymalizacja przewozów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja przewozów

  Charakterystyka

  Optymalizacja przewozów służy do takiego rozplanowania przewozów aby koszty transportu były jak najniższe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, których działalność wymaga dokonywania transportu dużej ilości produktów np: zboża, węgla, piasku czy cementu. Optymalizacja przewozów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja przewozów

  Charakterystyka

  Optymalizacja przewozów służy do takiego rozplanowania przewozów aby koszty transportu były jak najniższe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, których działalność wymaga dokonywania transportu dużej ilości produktów np: zboża, węgla, piasku czy cementu. Optymalizacja przewozów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt

Do góry