Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koszty pracy

  Definicja

  Koszty pracy stanowią, po kosztach materiałów i energii, najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział) wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

  Koszty pracy to wydatki, które ponosi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty pracy

  Definicja

  Koszty pracy stanowią, po kosztach materiałów i energii, najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział) wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

  Koszty pracy to wydatki, które ponosi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty pracy

  Definicja

  Koszty pracy stanowią, po kosztach materiałów i energii, najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział) wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

  Koszty pracy to wydatki, które ponosi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internet

  Charakterystyka

  Słowo Internet jest zbitką wyrazów interconnection (połączenie) i network (sieć komputerowa). Neologizm ten jest określeniem dla setek połączonych ze sobą sieci komputerowych, zwykle bardzo różnych technologicznie.

  Jest to ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia

  Charakterystyka

  Unia jest to umowa pomiędzy państwami, wyróżniamy 3 rodzaje:

  celna, polega na zniesieniu barier celnych miedzy krajami członkowskimi i wprowadzenie jednej wspólnej zewnętrznej taryfy celnej w relacjach miedzy dowolnymi krajami członkowskimi i krajami spoza unii celnej. gospodarcza i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundacja

  Charakterystyka

  Fundacja - forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.<br

  Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) nie zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór korporacyjny

  Charakterystyka

  Nadzór korporacyjny (ang. Corporate Governance) - system kontroli oraz nadzoru nad korporacją, pełniony przez jej właścicieli oraz pozostałych interesariuszy (pracowników, dostawców, kooperantów.

  Geneza nadzoru korporacyjnego

  Pojęcie nadzoru korporacyjnego jako pierwszy wprowadził Adam...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność

  Charakterystyka

  Podstawowe zasady teorii użyteczności sformułował w XIX w. niemiecki ekonomista H. H. Gossen. Zajmował się on badaniem decyzji podejmowanych przez konsumentów. Gossem wprowadził pojęcie użyteczności jako subiektywnej przyjemności, satysfakcji czy zadowolenia wynikającego z konsumowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomy czas pracy

  Charakterystyka

  Przepisy kodeksu pracy nie przewidują systemu tzw. ruchomego czasu pracy. Jest on jednak stosowany w praktyce jako korzystna, zwłaszcza dla pracowników, forma organizacji czasu pracy. Należy przyjąć, że jeżeli zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy nie naruszają norm ochronnych dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /8 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomy czas pracy

  Charakterystyka

  Przepisy kodeksu pracy nie przewidują systemu tzw. ruchomego czasu pracy. Jest on jednak stosowany w praktyce jako korzystna, zwłaszcza dla pracowników, forma organizacji czasu pracy. Należy przyjąć, że jeżeli zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy nie naruszają norm ochronnych dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /8 884

  praca w formacie txt

Do góry