Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Polityka T,S

  Charakterystyka

  Polityka (T,S) - jest elementem dostaw|planowania dostaw.

  T- oznacza tutaj jednostkę czasu, zaś S- racjonalny górny poziom zapasu.

  W zarządzaniu plany zapotrzebowania musza być zharmonizowane z planami dostaw. W koordynacji musi być przestrzegany podstawowy cel, jakim jest niedopuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka T,S

  Charakterystyka

  Polityka (T,S) - jest elementem dostaw|planowania dostaw.

  T- oznacza tutaj jednostkę czasu, zaś S- racjonalny górny poziom zapasu.

  W zarządzaniu plany zapotrzebowania musza być zharmonizowane z planami dostaw. W koordynacji musi być przestrzegany podstawowy cel, jakim jest niedopuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażliwość na ryzyko

  Charakterystyka

  Wrażliwość na ryzyko jest wyrażana subiektywną decyzją każdego człowieka przy podejmowaniu określonego działania. Istotą zagadnienia jest stosunek danej osoby do zagadnienia ryzyka. W grę wchodzą aspekty psychologiczne, które odzwierciedlają różne podejście do zjawiska:

  awersja do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażliwość na ryzyko

  Charakterystyka

  Wrażliwość na ryzyko jest wyrażana subiektywną decyzją każdego człowieka przy podejmowaniu określonego działania. Istotą zagadnienia jest stosunek danej osoby do zagadnienia ryzyka. W grę wchodzą aspekty psychologiczne, które odzwierciedlają różne podejście do zjawiska:

  awersja do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga wieczysta

  Charakterystyka

  Księgi wieczyste są urzędowymi, publicznymi rejestrami nieruchomości, prowadzonymi dla ustalenia aktualnego stanu prawnego tych nieruchomości, a więc nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych.

  Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program działalności globalnej przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Program działalności globalnej przedsiębiorstwa (DGP) - odnosi się do organizacji, funkcjonowania i rozwoju całej firmy; uwzględnia najważniejsze problemy jej działalności i skupia się na czynnikach działalności podstawowej. Całość prac nad przygotowaniem strategii spoczywa na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pranie brudnych pieniędzy

  Charakterystyka

  Proceder "prania pieniędzy" polega na włączeniu do legalnego obrotu pieniędzy, wartościowe|papierów wartościowych lub innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnianiu, np. ze sprzedaży narkotyków, nielegalnego hazardu czy prostytucji itp. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne

  Definicja

  Ubezpieczenie społeczne wywodzi się z ubezpieczeń gospodarczych i posiada z nim cechy wspólne takie jak: składka, wspólny fundusz, oznaczone ryzyko, szkoda, pokrycie szkody (świadczenie). Ciężar szkody podlega rozłożeniu na wszystkich uczestniczących w tworzeniu funduszu na rzecz pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne

  Definicja

  Ubezpieczenie społeczne wywodzi się z ubezpieczeń gospodarczych i posiada z nim cechy wspólne takie jak: składka, wspólny fundusz, oznaczone ryzyko, szkoda, pokrycie szkody (świadczenie). Ciężar szkody podlega rozłożeniu na wszystkich uczestniczących w tworzeniu funduszu na rzecz pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne

  Definicja

  Ubezpieczenie społeczne wywodzi się z ubezpieczeń gospodarczych i posiada z nim cechy wspólne takie jak: składka, wspólny fundusz, oznaczone ryzyko, szkoda, pokrycie szkody (świadczenie). Ciężar szkody podlega rozłożeniu na wszystkich uczestniczących w tworzeniu funduszu na rzecz pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /4 478

  praca w formacie txt

Do góry