Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Socjometria

  Charakterystyka

  Socjometria- zwana także metodą socjometryczną, jest jednym z kierunków współczesnej socjologii. Służy do pomiaru pozycji poszczególnych jednostek w grupie. Została zapoczątkowana przez amerykańskiego uczonego, lekarza i psychiatrę J.L Moreno w 1934 r. Badania socjometryczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Venture capital

  Charakterystyka

  Inwestycje typu Venture Capital to inwestycje w dynamiczne podmioty na wczesnym stadium rozwoju poszukujące źródeł finansowania na dalszy rozwój. Podstawową przesłanką inwestycyjną jest tu potencjał wzrostu danego podmiotu w okresie najbliższych lat. Ponadto w przypadku inwestycji typu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza sprawnego negocjatora

  Charakterystyka

  Na wstępie należy podkreślić, iż zakres wiedzy, jaki powinien posiadać negocjator, obejmuje dwa jej podstawowe rodzaje:

  ogólną, czyli ogół poglądów, koncepcji, informacyjne|zasobów informacji, itp., pozyskanych dzięki jego dotychczasowym doświadczeniom; specyficzną, tzn...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /6 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deponent

  Definicja

  Deponent jest to jednostka składająca depozyt pieniężny lub rzeczowy do banku. Zgodnie z przepisami Ustawy o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym deponent to osoba uprawniona do otrzymania środków gwarantowanych przez Fundusz Gwarancyjny w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości banku. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Continental Illinois

  Charakterystyka

  Continental Illinois (CI) był największym bankiem, który zbankrutował w czasie amerykańskiego kryzysu lat 80-tych (zajmował siódme miejsce pod względem wielkości aktywów). W jego przypadku po raz pierwszy zastosowano strategię too big to fail.

  Geneza

  W połowie lat 70-tych CI rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady pracy audytora

  Po zakończeniu szkolenia audytor zapomina około połowy informacji. Celem tego artykułu jest zebranie tego, o czym powinien pamiętać przy każdym audycie. Lista nie jest zamknięta. W dyskusji do tego artykułu możesz zaproponować kolejne zasady.

  audytor pomocniczy też musi być przygotowany, audytor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja jawna

  Charakterystyka

  Inflacja jawna to rodzaj inflacji, która często utożsamiana jest z inflacją cenową w jej klasycznym wydaniu. Występuje w krajach o gospodarce rynkowej, w Polsce również. Wyraża się wzrostem cen, który nie jest hamowany przez państwo. Inflacja jawna wynika z mechanizmu rynkowego, który...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność praktyków

  Charakterystyka

  Jest to pewna forma rozszerzonej pracy grupowej czy też współpracy w przedsiębiorstwie.

  Ideą społeczności praktyków jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy ludźmi realizującymi takie same bądź podobne zadania w organizacyji, tak aby mogli oni się wymieniać swoją wiedzą i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean management

  Charakterystyka

  Lean Management - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych; jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl negocjacji

  Charakterystyka

  Nawiązując do podstawowego wymiaru każdej interakcji, można wyróżnić następujące typy negocjacji (Nęcki, 2005, s.27):

  Negocjacje prowadzone przez strony o symetrycznym statusie np. dyplomaci podobnego szczebla. Negocjacje o asymetrycznym statusie, w których jedna strona ma znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /6 210

  praca w formacie txt

Do góry