Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Dochodowe podejście do wyceny przedsiębiorstwa generalnie opiera się na powiązaniu wartości przedsiębiorstwa z osiąganymi przez nie dochodami. Istnieje wiele wariantów (w ramach podejścia dochodowego) określania powiązań między dochodami, a wartością przedsiębiorstwa. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /5 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Dochodowe podejście do wyceny przedsiębiorstwa generalnie opiera się na powiązaniu wartości przedsiębiorstwa z osiąganymi przez nie dochodami. Istnieje wiele wariantów (w ramach podejścia dochodowego) określania powiązań między dochodami, a wartością przedsiębiorstwa. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /5 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Dochodowe podejście do wyceny przedsiębiorstwa generalnie opiera się na powiązaniu wartości przedsiębiorstwa z osiąganymi przez nie dochodami. Istnieje wiele wariantów (w ramach podejścia dochodowego) określania powiązań między dochodami, a wartością przedsiębiorstwa. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /5 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Slumpflacja

  Slumpflacja to stan gospodarki, w którym załamaniu się procesów gospodarczych, wyrażającemu się spadkiem produkcji i dochodu narodowego w ujęciu bezwzględnym (kryzys), towarzyszy szybki wzrost bezrobocia i wysoki (rosnący) poziom inflacji.

  Slumpflacja bywa uznawana za jeden z rodzajów inflacji. Jest ona...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele jakości

  Charakterystyka

  Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności działania organizacji. Brak jasno i prawidłowo sformułowanych celów sprawia, że firma zachowuje się na rynku niczym dryfujący okręt, który nie może trafić do żadnego portu. W działalności organizacji cele spełniają cztery podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /6 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces innowacyjny

  Charakterystyka

  Proces innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces innowacyjny

  Charakterystyka

  Proces innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada dyrektorów

  Charakterystyka

  Rada dyrektorów - organ wewnętrzny przedsiębiorstwa (obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy) sprawujący kontrolę i nadzór w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia) oraz w Japonii.

  Skład rady dyrektorów

  W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada dyrektorów

  Charakterystyka

  Rada dyrektorów - organ wewnętrzny przedsiębiorstwa (obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy) sprawujący kontrolę i nadzór w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia) oraz w Japonii.

  Skład rady dyrektorów

  W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie eksperymentów

  Definicja

  Projektowanie eksperymentów (DOE) - zespół metod wykorzystywanych do stosowania eksperymentów w projektowaniu wyrobu i procesu; polega na stworzeniu matematycznego modelu opisującego jak zachowuje się badany system pod wpływem zmiany parametrów wyrobu lub procesu. DOE zostało stworzone w latach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /4 029

  praca w formacie txt

Do góry