Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podaż globalna

  Charakterystyka

  Podaż globalna (eng.: global supply) jest podstawową kategorią ekonomiczną w makroekonomii. Jest to wielkość globalnej produkcji w gospodarce wytworzonej przy danych cenach, kosztach i potencjale wytwórczym dla zaspokaojenia globalnego popytu. Składa się z towarów i usług produkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pieniądza w czasie

  Charakterystyka

  Wartość pieniądza w czasie jest zmienna. Posiadane w portfelu pieniądze mają określoną wartość. Wraz z upływem czasu na skutek wydarzeń i działań praw ekonomii wartość posiadanych pieniędzy może być znacznie większa lub znacznie mniejsza od wartości aktualnej.

  Na wartość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwa produkcyjna

  Charakterystyka

  Rezerwa zdolności produkcyjnej (Rz) to różnica między wielkością obliczonej zdolności produkcyjnej (Zp), a osiąganymi rozmiarami produkcji w przedsiębiorstwie (Pr).

  Rz = Zp - Pr[1] (K. Pasternak "Zarys zarządzania produkcją" PWE Warszawa 2005)

  Obecność rezerw jest niezbędne ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących

  Charakterystyka

  Faktura VAT - dokument w obrocie gospodarczym, oznaczany jako ?FAKTURA VAT?, potwierdza zawartą transakcję kupna-sprzedaży, wystawiany przez podatników podatku od towarów i usług (VAT- ang. Value Added Tax), którzy są zarejestrowani jako tzw. 'podatnicy vat czynni'.

  Wystawia się go nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Charakterystyka

  Specjalne Strefy Ekonomiczne to według ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994r. wyodrębniona, niezamieszkała część kraju, na której można prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Specjalne strefy umożliwiają: tworzenie nowych miejsc...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /6 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dywidend

  Charakterystyka Polityka dywidend dotyczy kwestii wypłaty zysków akcjonariuszom lub zatrzymania ich w celu powtórnego zainwestowania w firmie. Decyzje w zakresie polityki dywidend mają albo pozytywny, albo negatywny wpływ na ceny akcji firmy. Obejmują one dwa podstawowe problemy:

  jaką część zysków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /13 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt ukryty

  Charakterystyka

  Koszt ukryty (implicit cost) to wartość, wydatek jaką właściciel (firma) przeznacza z własnych zasobów np. pieniądze, ziemia, na cele prowadzenia biznesu. Taki koszt musi znaleźć szacunkowe odzwierciedlenie w kosztach całkowitych związanych z prowadzeniem firmy. Kosztem ukrytym są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fixing

  1. Fixing - to moment, na który w notowaniach ciągłych wyznaczona jest cena otwarcia, a w notowaniach jednolitych określany jest kurs jednolity. Ceną otwarcia lub kursem jednolitym staje się ostatni znany teoretyczny kurs otwarcia (TKO) z fazy przed otwarciem. Cena otwarcia staje się na danej sesji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia koncepcji wariantowania

  Charakterystyka

  Projektowanie organizatorskie zajmuje znaczące miejsce w koncepcjach badania organizacji. W skład analizy działań obejmującej proces usprawniania organizacji wchodzą następujące procedury:

  badania nad zadaniem projektowym wariantowanie rozwiązań organizacyjnych czynności zmierzające...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /11 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia koncepcji wariantowania

  Charakterystyka

  Projektowanie organizatorskie zajmuje znaczące miejsce w koncepcjach badania organizacji. W skład analizy działań obejmującej proces usprawniania organizacji wchodzą następujące procedury:

  badania nad zadaniem projektowym wariantowanie rozwiązań organizacyjnych czynności zmierzające...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /11 121

  praca w formacie txt

Do góry