Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Magazynowanie

  Charakterystyka

  Magazynowanie to zespół czynności związanych z zapasami|gospodarowaniem zapasami lub jako organizowanie "wejścia i wyjścia", "przypływów i odpływów" towarów w organizacji. Produkty znajdujące się w magazynach są w fazie względnego spoczynku, ponieważ patrząc z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie

  Charakterystyka

  Magazynowanie to zespół czynności związanych z zapasami|gospodarowaniem zapasami lub jako organizowanie "wejścia i wyjścia", "przypływów i odpływów" towarów w organizacji. Produkty znajdujące się w magazynach są w fazie względnego spoczynku, ponieważ patrząc z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług gruntowy

  Definicja

  Dług gruntowy to ograniczone prawo rzeczowe obciążającym nieruchomość na rzecz oznaczonej osoby (uprawnionego). Uprawniony ma możliwość dochodzenia swojego roszczenia z nieruchomości bez względu na to czyją jest ona własnością. Co więcej uprawniony ma pierwszeństwo w dochodzeniu swojego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joseph Juran

  Juran.gif

  Życiorys

  Joseph Juran urodził się 24 grudnia 1904 roku w miejscowości znajdującej się na terenach dzisiejszej Rumunii (zm. 28 lutego 2008 r.). W 1912 roku przybył wraz z ojcem do Stanów Zjednoczonych. Mając 16 lat rozpoczął naukę w colledge'u, którą kontynuował następnie na studiach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /4 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstęp

  Charakterystyka

  Rozstęp - to miara zmienności zwana inaczej obszarem zmienności. Jest jedna z najprostszych absolutnych miar rozproszenia (dyspersji). Wchodzi w skład bezwzględnych miar zmienności, jest różnicą między najwyższą a najniższą wartością zmiennej (największą a najmniejszą wartością...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin wynagradzania

  Charakterystyka

  "Regulamin wynagradzania jest źródłem, które w obecnym kształcie funkcjonuje w prawie pracy od 2 czerwca 1996 roku. Rolę tego aktu, uwidocznioną w nazwie, określają normy z art. 77 k.p., stwierdzające, że regulamin ustala warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin wynagradzania

  Charakterystyka

  "Regulamin wynagradzania jest źródłem, które w obecnym kształcie funkcjonuje w prawie pracy od 2 czerwca 1996 roku. Rolę tego aktu, uwidocznioną w nazwie, określają normy z art. 77 k.p., stwierdzające, że regulamin ustala warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju organizacji

  Charakterystyka

  Cykl życia organizacji to pojęcie z zakresu teorii zarządzania. Najbardziej popularną teorią reprezentującą perspektywę ewolucjonistyczną jest teoria cyklów życia organizacji amerykańskiego teoretyka Larrego Greinera. Rozwój organizacji jest według niego następstwem okresów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja controllingu

  Charakterystyka

  Controlling to obejmujący całe przedsiębiorstwo, skoordynowany i zintegrowany, wspierany komputerowo system wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez koordynacje planowania (ustalania celów przedsiębiorstwa), kontroli (porównania stanu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja controllingu

  Charakterystyka

  Controlling to obejmujący całe przedsiębiorstwo, skoordynowany i zintegrowany, wspierany komputerowo system wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez koordynacje planowania (ustalania celów przedsiębiorstwa), kontroli (porównania stanu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 343

  praca w formacie txt

Do góry