Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Badanie ewaluacyjne

  Definicja

  Badanie ewaluacyjne (ewaluacja) - to proces zbierania, analizowania i wartościowania danych w celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. Ewaluacja może dotyczyć dokumentów, działań, procesów, osób, rezultatów itp. Ewaluacja jest procesem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poka Yoke

  Charakterystyka

  Za twórcę Poka Yoke uważa się japońskiego inżyniera, Shigeo Shingo, który także w znacznym stopniu przyczynił się do udoskonalenia systemu produkcyjnego Toyoty (TPS). Pierwsze urządzenie Poka Yoke zostało przez Shigeo Shingo zastosowane w fabryce Yamada Electric

  W 1961 roku wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuszczeblowe sterowanie zapasami

  Charakterystyka

  Zapasy możemy utrzymywać na dwóch "szczeblach magazynowych" szczebel wyższy pełni funkcje magazynu centralnego, natomiast niższy magazynu rejonowego.

  Dwuszczeblowe utrzymanie zapasów umożliwia minimalizację łącznych zapasów danego materiału, przy zachowaniu tego samego stopnia ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia treści

  Charakterystyka

  Cykl życia treści jest ogólnym modelem, obrazującym zmiany jakim zachodzą wszelkiego rodzaju treści zawarte na stronach internetowych przedsiębiorstw i instytucji.

  Fazy cyklu

  W podziale cyklu życia treści wyróżnia się następujące fazy:

  Faza tworzenia treści. W jej obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia treści

  Charakterystyka

  Cykl życia treści jest ogólnym modelem, obrazującym zmiany jakim zachodzą wszelkiego rodzaju treści zawarte na stronach internetowych przedsiębiorstw i instytucji.

  Fazy cyklu

  W podziale cyklu życia treści wyróżnia się następujące fazy:

  Faza tworzenia treści. W jej obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniosek o dofinansowanie

  Charakterystyka

  ''

  Wniosek o dofinansowanie to standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych.

  Służy do syntetycznego opisu projektu. Znajdują się w nim niezbędne informacje, tj. kto, po co (dlaczego), gdzie, za ile, z jakich pieniędzy zamierza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt wypychania

  Efekt wypychania

  Efekt wypychania(ang. crowding out) – zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczeniu wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji – wzrost stopy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt

Do góry