Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Pojemność rynku

  Charakterystyka

  Pojemność rynku to wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni (S. Mynarski 2001, s.27). Inaczej: wielkość dóbr i usług, które mogą być wchłonięte przez rynek. Pojęciem zbliżonym do pojemności rynku jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność rynku

  Charakterystyka

  Pojemność rynku to wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni (S. Mynarski 2001, s.27). Inaczej: wielkość dóbr i usług, które mogą być wchłonięte przez rynek. Pojęciem zbliżonym do pojemności rynku jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie finansowe

  Charakterystyka

  Planowanie to niezbędny warunek powodzenia wszelkiej działalności gospodarczej. W każdym systemie gospodarczym istnieje niepewność, dlatego też konieczne jest szczegółowe analizowanie wpływu potencjalnych decyzji na wyniki finansowe prowadzonej działalności. Charakter procesu planowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /9 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie finansowe

  Charakterystyka

  Planowanie to niezbędny warunek powodzenia wszelkiej działalności gospodarczej. W każdym systemie gospodarczym istnieje niepewność, dlatego też konieczne jest szczegółowe analizowanie wpływu potencjalnych decyzji na wyniki finansowe prowadzonej działalności. Charakter procesu planowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /9 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych

  Metody

  Spór oznacza nieporozumienie na tle sprzecznych interesów, to również konflikt czy kłótnia. Spór zbiorowy występuje od momentu wystąpienia przez pracownika do pracodawcy z żądaniami w sprawach warunków pracy oraz praw i wolności związkowych- jeżeli pracodawca nie spełnił tych wymagań w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek Pigou

  Charakterystyka

  Podatek Pigou jest jednym z podstawowych sposobów internalizacji kosztów zewnętrznych, która polega na wprowadzeniu kosztów wewnętrznych do rachunku tego podmiotu który powoduje powstawanie kosztów zewnętrznych.

  Zastosowanie tego podatku miało mieć na celu wyrównanie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek Pigou

  Charakterystyka

  Podatek Pigou jest jednym z podstawowych sposobów internalizacji kosztów zewnętrznych, która polega na wprowadzeniu kosztów wewnętrznych do rachunku tego podmiotu który powoduje powstawanie kosztów zewnętrznych.

  Zastosowanie tego podatku miało mieć na celu wyrównanie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost gospodarczy

  Charakterystyka

  Wzrost gospodarczy to powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości gospodarczych,

  jak produkcja, dochód, konsumpcja, akumulacja.

  Pojęcie wzrostu gospodarczego obejmuje z jednej strony zależności ilościowe w procesie powiększania

  się efektów, nakładów i sprawności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kontroli jakości

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  poprawa jakości wyrobów, zapewnienie ciągłości procesów kontroli jakości, wcześniejsze wykrywanie usterek,

  Cele efektywnościowe:

  zmniejszenie strat na brakach o 1,5% w ciągu pół roku, zmniejszenie liczby reklamacji do 3% w ciągu roku, zmniejszenie czasu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /11 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niekompletność kontraktów

  Zawierając określone kontrakty w działalności przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę na utrudnienia związane z zapewnieniem ich kompletności. Wśród zasadniczych przyczyn takich utrudnień wyróżnić można przede wszystkim:

  nieprzewidywalność niektórych przyszłych warunków działania (będąca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /4 096

  praca w formacie txt

Do góry