Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko ceny

  Charakterystyka

  Ryzyko ceny w dokładnym tego słowa znaczeniu, definiowane jest jako ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez określone przedsiębiorstwa, a także wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Negatywne zmiany tych cen (wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ceny

  Charakterystyka

  Ryzyko ceny w dokładnym tego słowa znaczeniu, definiowane jest jako ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez określone przedsiębiorstwa, a także wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Negatywne zmiany tych cen (wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednoznaczność informacji

  Jednoznaczność

  Określa występowanie możliwości różnych interpretacji danej kategorii informacji.

  Informacje powinny być zawsze dobrane pod kątem charakterystyki opisywanego problemu i stosowanych metod zarządzania. Wymagana jest jednoznaczność informacji zarówno rzeczowa jak i podmiotowa.

  Autor:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka wstępująca

  Charakterystyka

  Metodyka zstępująca (kaskadowa) określa listę działań typową dla większości projektów systemów informatycznych. Dla konkretnego projektu należy wybrać odpowiedni podzbiór czynności, które są ze sobą powiązane i uszczegółowione na kilku poziomach i pogrupowane w tzw. punkty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności hierarchiczne

  Charakterystyka

  Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Głównymi problemami ukształtowania zależności hierarchicznych i tworzenia członów kierowniczych to rozstrzygnięcie dwóch podstawowych aspektów, jakimi jest jedność rozkazodawstwa oraz wykorzystanie potencjalnej rozpiętości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.09.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces motywacji (firma produkcyjno-handlowa)

  Cele procesu

  Cele ogólne procesu:

  Budowanie więzi między pracownikiem a firmą. Wzrost pracowników|zaangażowania pracowników w wykonywane zadania. Poprawa nastrojów i komunikacji wewnątrz organizacji.

  Cele procesu zgodne z koncepcją SMART|S.M.A.R.T.:

  Wzrost wydajności pracowników w ciągu roku o 15...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.09.2011 Znaków /37 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki zawodowe

  Zobacz więcej w zawodowe|kategorii poświęconej związkom zawodowym.

  Charakterystyka

  Związki zawodowe to organizacje, których celem jest reprezentowanie interesów pracowników i regulowanie stosunków między pracodawcami i pracownikami. Wielkość organizacji związkowych nie jest jednoznacznie określona...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.09.2011 Znaków /7 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt nasycenia

  Charakterystyka

  Punkt nasycenia - optymalna wysokość opodatkowania, która pozwala przynosić maksymalne korzyści dla budżetu (zyski).Punkt nasycenia wywodzi się z Krzywej Laffera przedstawiającej związek pomiędzy wysokością stopy podatkowej a wielkością wpływów z podatków. Określa on poziom...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test niedokończonych zdań

  Charakterystyka

  Test niedokończonych zdań to jedna z technik projekcyjnych, którą wykorzystuje się w przeprowadzaniu badań jakościowych. Polega na tym, iż badana osoba ma za zadanie dokończyć zdania dopisując fragment do podanych wcześniej słów.

  Mechanizm, w którym ego broni się przed pragnieniami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność rynku

  Charakterystyka

  Pojemność rynku to wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni (S. Mynarski 2001, s.27). Inaczej: wielkość dóbr i usług, które mogą być wchłonięte przez rynek. Pojęciem zbliżonym do pojemności rynku jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 839

  praca w formacie txt

Do góry