Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Odszkodowanie

  Charakterystyka Ogólna

  Odszkodowanie - suma pieniężna które przysługuję poszkodowanemu, wypłacana przez osobę która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za daną szkodę. Bardzo często zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli tylko sprawca szkody...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty bezpośrednie

  Charakterystyka

  Koszty bezpośrednie są podstawą podziału układu kalkulacyjnego na koszy bezpośrednie i pośrednie. Układ ten pełni funkcje informacyjne oraz analityczne, dzięki którym jednostka może swobodnie planować procesy produkcji i sprzedaży, jak również obserwować i kontrolować poziom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalizacja

  Definicja

  Specjalizacja - obok centralizacji, hierarchii i formalizacji, jest jednym z wymiarów struktury organizacyjnej. Specjalizacja określa podział pracy między komórki i stanowiska w strukturze organizacyjnej, a przez to charakter i siłę więzi podziału pracy (więzi specjalizacyjnych). Specjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /3 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia bezgotówkowe

  Charakterystyka

  Pieniężne rozliczenia bezgotówkowe stanowią formę przemieszczania się zasobów pieniężnych w postaci strumieni między poszczególnymi, z góry wskazanymi rachunkami bankowymi, przyjmując formę zapisów na kontach rozliczających się podmiotów. Rozliczenie bankowe jest więc zmianą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pracy zdalnej

  Charakterystyka

  Praca w zespole projektowym (praca grupowa) jest obok networkingu i teleworkingu jedna z form pracy w organizacji wirtualnej, którą to definiuje się jako dynamiczne narzędzie zarządzania oparte na sieciach komputerowych i możliwościach korzystania z banków informacyjnych (np. Internet) dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /3 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody

  Charakterystyka

  Przychody- są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych .

  Powstanie przychodów powoduje zwiększenie stanu aktywów (powstanie należności, wpływy pieniężne ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody

  Charakterystyka

  Przychody- są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych .

  Powstanie przychodów powoduje zwiększenie stanu aktywów (powstanie należności, wpływy pieniężne ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt

Do góry