Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wycena bilansowa

  Charakterystyka

  Wycena bilansowa jest zjawiskiem rachunkowym dotyczącym aktywów i pasywów. Zjawisko to jest zabiegiem mającym na celu ustalenie wartości bilansowej składników aktywów i pasywów. Wartość bilansowa jest wartością pomniejszoną o łączne odpisy amortyzacyjne oraz łączną kwotę odpisów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek macierzyński

  Charakterystyka

  Zasiłek macierzyński jest to jeden z wielu zasiłków. Wypłacany jest przez pracodawcę, który zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek wypłacany jest w trakcie urlopu macierzyńskiego w okresie wypłat w miejscu zatrudnienia przez okres:

  16 tygodni przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /4 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek macierzyński

  Charakterystyka

  Zasiłek macierzyński jest to jeden z wielu zasiłków. Wypłacany jest przez pracodawcę, który zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek wypłacany jest w trakcie urlopu macierzyńskiego w okresie wypłat w miejscu zatrudnienia przez okres:

  16 tygodni przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /4 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki osobiste

  Charakterystyka

  Podatki osobiste - to podatki bezpośrednio związane z osobą podatnika i z jego cechami.

  Wśród nich możemy wyróżnić:

  podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek powszechny o charakterze osobistym, obciążone są nim dochody osiągane przez osoby fizyczne. Podstawą opodatkowania jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /6 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki osobiste

  Charakterystyka

  Podatki osobiste - to podatki bezpośrednio związane z osobą podatnika i z jego cechami.

  Wśród nich możemy wyróżnić:

  podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek powszechny o charakterze osobistym, obciążone są nim dochody osiągane przez osoby fizyczne. Podstawą opodatkowania jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /6 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczny aspekt informacji

  Charakterystyka

  Konieczność racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie wymusi bliższe zapoznanie się z zyskami generowanymi przez posiadane informacyjne przedsiębiorstwa. Należy spodziewać się również ostrożniejszego traktowania przez przedsiębiorstwa nowinek technicznych i zapowiedzi nadejścia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt krańcowy

  Charakterystyka

  koszt krańcowy - inaczej koszt marginalny (ang. marginal cost, MC) jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę (Begg, 2003, s. 179). Inaczej mówiąc, jest to koszt wyprodukowania kolejnej (dodatkowej) jednostki dobra, wykonaniem danej czynności lub świadczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt krańcowy

  Charakterystyka

  koszt krańcowy - inaczej koszt marginalny (ang. marginal cost, MC) jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę (Begg, 2003, s. 179). Inaczej mówiąc, jest to koszt wyprodukowania kolejnej (dodatkowej) jednostki dobra, wykonaniem danej czynności lub świadczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt krańcowy

  Charakterystyka

  koszt krańcowy - inaczej koszt marginalny (ang. marginal cost, MC) jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę (Begg, 2003, s. 179). Inaczej mówiąc, jest to koszt wyprodukowania kolejnej (dodatkowej) jednostki dobra, wykonaniem danej czynności lub świadczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło Deminga

  Definicja

  KOŁO DEMINGA jest koncepcją z zakresu zarządzania jakością, zwaną inaczej cyklem poprawy, cyklem Deminga, cyklem PDCA (z ang. plan, do, check, act), utworzona przez W. Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę statystyka pracującego w Japonii).

  Koło Deminga zawiera chronologicznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt

Do góry