Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie w średniowieczu

  Charakterystyka Działalność cechów średniowiecznych

  Wysoce rozwinięte manufaktury z XIX mają swoje historyczne początki w późnym średniowieczu. Pierwsze statuty polskich grup rzemieślniczych tej samej branży pochodzą już z drugiej połowy XIII wieku. Natomiast ich znaczny rozrost obserwujemy od XIV...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lista pytań audytowych

  Charakterystyka

  Lista pytań audytowych - jest to zbiór pytań na które audytor zbiera odpowiedzi w trakcie przygotowania i prowadzenia audytu. Zamiennie do listy pytań audytowych stosuje się nazwy: lista pytań pomocniczych oraz check-lista. Taka lista stanowi dużą pomoc dla osoby przeprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza interesariuszy (Zarządzanie projektami)

  Charakterystyka

  Analiza interesariuszy jest jedną z faz etapu analizy realizowanego w PCM|metodyce PCM. Etap ten analizuje istniejącą sytuację, aby opracować i wizja|wizję sytuacji pożądanej w przyszłości i wybrać odpowiednie strategie, które pomogą nam to osiągnąć. Podstawą jest założenie, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa obrotowe

  Charakterystyka

  Aktywa obrotowe rozumie się tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

  aktywów rzeczowych, - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /6 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacyjne zarządzanie projektami

  Charakterystyka

  Adaptacyjne zarządzanie projektami (ang. Agile Project Management, APD) to zbiór różnych metodyk, określanych jako zwinne bądź lekkie, i narzędzi stosowanych w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami - głównie informatycznymi (m.in. w zakresie inżynierii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie wewnątrzwydziałowe

  Charakterystyka

  Zagadnienie planowania wewnątrzwydziałowe dotyczy wewnątrzwydziałowego przepływu produkcji. Związane jest z istnieniem planów kwartalnych i miesięcznych danego wydziału, które stanowią podstawę do planowania wewnątrzwydziałowego. Ten rodzaj planowania występuje w przedsiębiorstwach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System monetarny

  Charakterystyka

  System monetarny to zbiór reguł, instytucji i praktyk, które regulują relacje walutowe w skali międzynarodowej. W obecnym kształcie został zapoczątkowany w Bretton**Woods, porozumienie podpisane w lipcu 1944 roku w USA, które zawierało trzy charakterystyczne zlecenia**

  a)waluty powinny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System monetarny

  Charakterystyka

  System monetarny to zbiór reguł, instytucji i praktyk, które regulują relacje walutowe w skali międzynarodowej. W obecnym kształcie został zapoczątkowany w Bretton**Woods, porozumienie podpisane w lipcu 1944 roku w USA, które zawierało trzy charakterystyczne zlecenia**

  a)waluty powinny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek dla bezrobotnych

  Charakterystyka

  Zasiłki dla bezrobotnych to forma pomocy socjalnej dla osób bezrobotnych. Działania państwa dotyczące bezrobocia podzielić bowiem można na cześć aktywną i pasywną. To właśnie w skład tej drugiej części wchodzą zasiłki dla bezrobotnych, które stanowią najważniejszą formę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek dla bezrobotnych

  Charakterystyka

  Zasiłki dla bezrobotnych to forma pomocy socjalnej dla osób bezrobotnych. Działania państwa dotyczące bezrobocia podzielić bowiem można na cześć aktywną i pasywną. To właśnie w skład tej drugiej części wchodzą zasiłki dla bezrobotnych, które stanowią najważniejszą formę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt

Do góry