Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Struktura produktu

  Definicja produktu

  Produkt jest to każdy obiekt wymiany rynkowej, a także wszystko to, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku. Może być to zarówno dobro materialne, usługa, idea, miejsce jak i organizacja. Produkt powinien zapewniać kupującym określone korzyści, tj. posiadać zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 14001

  Charakterystyka

  Wieloletnia masowa produkcja bez zwracania uwagi na niszczenie środowiska naturalnego sprawiła, iż pod koniec dwudziestego wieku stajemy przed bardzo trudnymi problemami ochrony tego, co jeszcze pozostało. Organizacje ekologiczne wymogły na rządach wprowadzanie opłat i kar za korzystanie ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 14001

  Charakterystyka

  Wieloletnia masowa produkcja bez zwracania uwagi na niszczenie środowiska naturalnego sprawiła, iż pod koniec dwudziestego wieku stajemy przed bardzo trudnymi problemami ochrony tego, co jeszcze pozostało. Organizacje ekologiczne wymogły na rządach wprowadzanie opłat i kar za korzystanie ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy

  Definicja

  Dochód narodowy lub też Produkt Narodowy Netto (PNN) w cenach czynników wytwórczych, to miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników, uwzględniająca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja

  Charakterystyka

  PROMOCJA - (łac. promoveo poruszać się) - jest to sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, który ma się przyczynić do zwiększenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa i zmniejszenia elastyczności tego popytu. Jest marketingowym przedsięwzięciem obejmującym szereg działań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja holenderska

  Charakterystyka

  Aukcja holenderska (zwana również mechaniczną lub zegarową) to rodzaj aukcji gdzie podawane są dwie ceny: minimalna oraz wywoławcza (przeważnie dużo wyższa od poprzedniej). Ceny te są podawane przez sprzedającego przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnicy znają tylko cenę wywoławczą, od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja holenderska

  Charakterystyka

  Aukcja holenderska (zwana również mechaniczną lub zegarową) to rodzaj aukcji gdzie podawane są dwie ceny: minimalna oraz wywoławcza (przeważnie dużo wyższa od poprzedniej). Ceny te są podawane przez sprzedającego przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnicy znają tylko cenę wywoławczą, od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność podaży

  Charakterystyka

  Elastyczność podaży jest miarą względnej (procentowej) zmiany podaży wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na podaż. Informuje o wrażliwości podaży na zmiany czynników ją kształtujących.

  Dana jest wzorem:

  <math\epsilon_{xS}=\frac{\Delta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt jakości

  Ogólna charakterystyka metody

  W systemie zarządzania jakością, a także w innych systemach zarządzania opartych na normach ISO (zarządzania środowiskowego|zarządzanie środowiskowe, zarządzania bezpieczeństwem pracy|bezpieczeństwem pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji|bezpieczeństwem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /16 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ankieta

  Charakterystyka

  Ankieta - najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych. Jest to kwestionariusz zawierający pytania dotyczące określonego lub badanego tematu, wykorzystywany zwykle w badaniach społecznych zjawisk masowych. Ankieta to także zbiór standaryzowanych technik...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 069

  praca w formacie txt

Do góry