Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ANOVA

  Charakterystyka

  Swoją nazwę, teoria Anova bierze od pierwszych liter angielskiego sformułowania: ANalysis Of Ariance.

  Metoda ta została opracowana w larach dwudziestych przez R. Fishera. Analizę wariancji stosuję się do testowania hipotezy o różnicy pomiędzy kilkoma średnimi. Innymi słowy ANOVA...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie

  Charakterystyka

  Zatrudnienie - w szerokim ujęciu znaczenia tego słowa rozumiane jest jako pracę, zajęcie, czynność, a wąskim znaczeniu - pracę osób, których stosunek do pracodawcy jest jest oparty na najmu|umowie najmu, mianowania lub współużytkowaniu środków produkcji.

  Zatrudnienie wyraża więc...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie

  Charakterystyka

  Zatrudnienie - w szerokim ujęciu znaczenia tego słowa rozumiane jest jako pracę, zajęcie, czynność, a wąskim znaczeniu - pracę osób, których stosunek do pracodawcy jest jest oparty na najmu|umowie najmu, mianowania lub współużytkowaniu środków produkcji.

  Zatrudnienie wyraża więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kenetha Arrowa teoria przedsiębiostwa

  Definicja

  Teoria przedsiębiorstwa K. Arrowa opiera się na zawodności rynku. Z punktu widzenia tej teorii celem jest minimalizacja kosztów redukcji zawodności rynku przez przedsiębiorstwo, państwo i konsumentów. Współtwórcą teorii jest K.Arrow wraz z G.Debreu.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitalizacja odsetek

  Charakterystyka

  Kapitalizacja odsetek jest to powiększanie kapitału poprzez dopisanie odsetek , które zostały wygenerowane przez ten kapitał inaczej przekształcenie odsetek w kapitał. Czas, po którym następuje dopisanie odsetek do kapitału, nazywamy okresem kapitalizacji lub okresem konwersji.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowód księgowy

  Charakterystyka

  Dowody księgowe to dokumenty stanowiące podstawę księgowania, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające - zgodnie z ustawą o rachunkowości - niezbędną treść.

  Dokument jest pojęciem znacznie szerszym, obejmuje zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /4 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  Zarządzanie strategiczne jest rozumiane jako proces informacyjno-decyzyjny, który jest wspomagany zarządzania|funkcjami planowania, organizacji, motywacji i kontroli. Jego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju, ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania R. Van. Frederikslusta

  Charakterystyka

  R. van Frederikslust jest autorem modelu analizy dyskryminacyjnej, powstałego w roku 1978 i służącego do predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Swoją analizę przeprowadził na próbie 40 przedsiębiorstw holenderskich, spośród których 20 stanowiły jednostki wypłacalne i 20 -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /3 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania R. Van. Frederikslusta

  Charakterystyka

  R. van Frederikslust jest autorem modelu analizy dyskryminacyjnej, powstałego w roku 1978 i służącego do predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Swoją analizę przeprowadził na próbie 40 przedsiębiorstw holenderskich, spośród których 20 stanowiły jednostki wypłacalne i 20 -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /3 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie wzajemne

  Zobowiązania wzajemne

  Zobowiązanie wzajemne, inaczej zwane dwustronnym, zgodnie z kodeksem cywilnym powstaje występuje, gdy osoby, lub podmioty gospodarcze na podstawie zawartej między nimi umowy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami.

  Umowa wzajemna

  Umowa jest wzajemna, wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt

Do góry