Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Charakterystyka

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1] jest podstawowym dokumentem podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przede wszystkim: warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /5 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik produkcji

  Charakterystyka

  Czynniki produkcji (zwane również nakładami) to wszelkiego rodzaju dobra lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji.

  Czynnikiem produkcji może być zarówno praca wykonywana przez pracownika (robocizna), plac wynajęty pod parking, płaca dla menadżera czy też energia elektryczna lub...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik produkcji

  Charakterystyka

  Czynniki produkcji (zwane również nakładami) to wszelkiego rodzaju dobra lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji.

  Czynnikiem produkcji może być zarówno praca wykonywana przez pracownika (robocizna), plac wynajęty pod parking, płaca dla menadżera czy też energia elektryczna lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie stron

  Charakterystyka

  Pozycjonowanie stron (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning), jak sama nazwa wskazuje, polega na uzyskaniu jak najwyższej pozycji danej strony w internetowa|wyszukiwarce dla wybranych słów kluczowych.

  Olbrzymia ilość witryn, internetowy|portali czy serwisów sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie stron

  Charakterystyka

  Pozycjonowanie stron (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning), jak sama nazwa wskazuje, polega na uzyskaniu jak najwyższej pozycji danej strony w internetowa|wyszukiwarce dla wybranych słów kluczowych.

  Olbrzymia ilość witryn, internetowy|portali czy serwisów sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek organizacji

  Definicja

  Wizerunek organizacji jest to postrzegany przez odbiorców obraz organizacji, produktu, oraz jej oferty, inaczej mówiąc jest to odbicie tożsamości organizacji w świadomości odbiorców. Podstawą zarówno wizerunku jak i tożsamości organizacji jest jej misja. Misja w skomasowany sposób przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /5 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów

  Charakterystyka

  Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów jest to jeden ze sposobów badania przydatności kandydatów do pracy w czasie wstępnej selekcji tzw. odsiewu (screening) na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydatów tj. podanie, życiorys ze zdjęciem, świadectwa szkolne, świadectwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt future

  Charakterystyka

  Kontrakt future- kontrakt ten jest odmiana kontraktu forward- czyli umowy zawartej w danym momencie, a obejmującej dostawę towaru w określonym terminie w przyszłości po cenie uzgodnionej w chwili zawierania umowy ( Robert W. Kolb 1997, s.33).

  Różnicą, jaka występuje między kontraktami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza diagnostyczna

  Projektowanie jest ważnym aspektem zarządzania działalnością organizacji. A.P. Muhlemann, J. Oakland i K. Lockyer definiują je jako "przekładanie wymagań na język zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych, w odpowiedniej postaci do wykorzystania podczas wytwarzania lub użytkowania" (A.P. Muhlemann, J...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /19 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekoturystyka

  Charakterystyka

  Ekoturystyka ( ecotourism) to rodzaj turystyki, która jest realizowana w oparciu o różne formy poprzez odseparowanie człowieka z aglomeracji i utraty medialnych zdobyczy technicznych ( radio, telewizja, telefon itp.) To również koncepcja turystyki zrównoważonej, wyróżnia się tym, że...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 645

  praca w formacie txt

Do góry