Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie przez kulturę organizacyjną

  Charakterystyka

  Zarządzanie organizacją skupia się na procesach i zadaniach, na które organizacyjna ma coraz większy wpływ. W pracach naukowych z zakresu zarządzania pojawiła się dopiero w latach 80. Kultura organizacji obejmuje: technikę i technologię, struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, normy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie personelem

  Charakterystyka

  Zarządzanie personelem - to działania umożliwiające ludziom pracującym i zatrudniających ich organizacjom uzgodnienia w obszarze spraw pracowniczych. Kierowanie ludźmi jest ciągłym rozwiązywaniem problemów, które występują w układzie przełożony-podwładny. Ludzkie zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model CAPM

  Charakterystyka

  Model wyceny dóbr kapitałowych CAPM (Capital asset pricing model) - został opracowany niezależnie przez trzech badaczy: Johna Lintnera (1965), Jana Mossina (1966) i Williama Sharpe'a (1964). Jest to teoria próbująca wyjaśnić wyceny aktywów kapitałowych w kontekście ich ryzyka.

  U podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja

  Charakterystyka

  Inflacja jest to stopa wzrostu poziomu cen. Poziom cen stanowi średnią wszystkich cen w gospodarce (D.Begg 1997,s.47).Jeżeli w gospodarce nie zmienia się PKB, wówczas poziom cen jest wprost proporcjonalny do wielkości pieniądza|podaży pieniądza. Oznacza to, że wielkość pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /4 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubator przedsiębiorczości

  Charakterystyka

  Inkubatory Przedsiębiorczości to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubator przedsiębiorczości

  Charakterystyka

  Inkubatory Przedsiębiorczości to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil kwalifikacyjny stanowiska

  Definicja

  Profil kwalifikacyjny stanowiska to tworzony w oparciu o analizę stanowiska pracy profil wymagań tego stanowiska. Jest to początkowy etap procesu doboru pracowników. W celu zwiększenia skuteczności działań doboru pracowniczego przygotowuje się ?matrycę porównań?, która powinna być wzorcem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /2 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie przychodów i kosztów

  Charakterystyka

  Stanowi ono przewidywany poziom sprzedaży oraz kosztów zależny od strategii marketingowej i przyjętych założeń dotyczących otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jest systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /6 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie przychodów i kosztów

  Charakterystyka

  Stanowi ono przewidywany poziom sprzedaży oraz kosztów zależny od strategii marketingowej i przyjętych założeń dotyczących otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jest systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /6 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie przychodów i kosztów

  Charakterystyka

  Stanowi ono przewidywany poziom sprzedaży oraz kosztów zależny od strategii marketingowej i przyjętych założeń dotyczących otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jest systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /6 671

  praca w formacie txt

Do góry